Behandlingsstudie for episodisk migrene

Det pågår en studie ved ni sykehus i Norge som har til formål å finne ut om blodtrykksmedisinen kandesartan (atacand) kan forebygge anfall hos de med migrene. Deltakere fra Nord-Norge ønskes!

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 08.09.2022
Tekstlogo hvor det står behandlingsstudie på episodisk migrene
Studien pågår ved følgende sykehus: Tromsø, Bodø, Trondheim, Mold, Bergen, Kristiansand, Ahus, Ullevål og Rikshospitalet. 

Formålet med studien er å finne ut om blodtrykksmedisinen kandesartan (atacand) kan forebygge anfall hos de med migrene.​ Studien er godkjent av alle instanser i de ulike helseforetakene. Inkluderingen av deltagere startet april 2021 og forventer å holde på til utgangen av 2023. 

Ved Nordlandssykehuset er studien et samarbeid med nevrolog Karl Bjørnar Alstadhaug.

Det er ønskelig med flere deltakere fra Nord-Norge.