Ambulant rehabiliteringsteam Salten (ART Salten)

Visste du at Nordlandssykehuset Bodø har et eget ambulant rehabiliteringsteam for kommunene i Salten, Værøy og Røst? Hvilke pasienter du som fastlege kan henvise til ART Salten, hvordan ART Salten kan være til hjelp for pasienten og hjelpeapparatet i kommunen, og flere andre spørsmål du kanskje lurer på får du svar på her!

Frank Hüttopohl, enhetsleder, Hode og bevegelsesklinikken, FMR/ART Nordlandssykehuset
Publisert 12.03.2019
Sist oppdatert 22.02.2021
Et par kvinner som står ved siden av en bil foran en bygning
Tone Klette Støver og Heidi Westvik Pedersen i ART-teamet Nordlandssykehuset.

Hva er ART, og hvem er det som jobber i ART Salten?
ART Salten er et av Nordlandssykehusets somatiske rehabiliteringstilbud og er en del av enhet for Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR). Teamet er sykehusets forlengede arm for sikring og ivaretakelse av pasientens rehabiliteringsprosess frem mot og etter utskriving til hjemkommune.

ART består av spesialsykepleier i rehabilitering, vernepleier samt rådgivende fysikalskmedisiner og har støtte fra det tverrfaglige teamet ved FMR poliklinikk ved behov.

Hvilke pasienter er det som kan henvises til ART?
Personer over 18 år som grunnet ervervet skade eller sykdom har langvarige og sammensatte rehabiliteringsbehov, uavhengig av diagnose.

Når kan man henvise pasienten til ART?
Når en pasient har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske/psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, kan man tenke rehabilitering. For å få hjelp fra spesialisthelsetjenesten i form av ART, skal saken være sammensatt og langvarig. Det betyr ikke at det må være synlige alvorlige utfall, men at personen etter sykdom/skade opplever utfordringer på ulike livsområder som i nære relasjoner, i arbeidssituasjoner, på skole eller i fritidsaktiviteter.  I enkelte saker er det meget sammensatte og omfattende utfall, mens andre er av enklere karakter, men gjerne til betydelig utfordring for pasienten. Eksempelvis kan dette gjelde personer med diffuse kognitive utfall etter hjernerystelse.

Må pasienten inn til sykehuset i Bodø hvis man henviser til ART?   
Nei, det slipper han. Når ART får henvist en pasient kommer vi ut til hjemkommunen, med bil, båt, fly eller helikopter om det er til Værøy. Det er der arenaen for rehabilitering i all hovedsak er. Før vi kommer ut har samarbeidet med pasienten og andre aktuelle aktører som regel startet gjennom samtaler pr telefon eller kanskje Skype-møte. I enkelte saker ser vi imidlertid at det er hensiktsmessig at pasienten henvises til vår egen tverrfaglige poliklinikk ved enhet for Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) for utredning, og da må pasienten inn dit på dagsbesøk.

Hva ligger i begrepet rehabilitering for dere og hvilen målsetning har ART for sitt arbeid med pasienten?            
I rehabiliteringen har vi fokus på hva som er viktig for pasienten; «Det er ditt liv det handler om. Hva er dine ønsker og mål? Hva ønsker du å oppnå med rehabiliteringsarbeidet». Pasienten skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet. Vår målsetning er enkelt og greit at pasienten skal nå sine mål for rehabiliteringen. Derfor er vi opptatte av at rehabiliteringsprosessen skal være koordinert og sammenhengende.

I rehabiliteringsprosessen er det avgjørende at aktørene rundt pasienten jobber mot pasientens mål slik at man ikke drar i hver sin retning eller legger innsatsen på feil sted.

Kan dere nevne andre aktører dere samarbeider med i rehabiliteringen?
Aktuelle samarbeidspartnere kan være fastlege, pårørende, NAV, arbeidsgiver, rehabiliteringsinstitusjoner, sykehus, utdanningsinstitusjoner, PPT, Statped og kommunale instanser som f.eks. tildelingskontor, hjemmesykepleie, ergoterapeut, fysioterapeut, miljøtjeneste, helsesøster og barnevern.

Hvis man er usikker på om pasienten er aktuell for ART, hvordan kan man da gå frem?      
Som fastlege kan du ta kontakt med ART Salten for å diskutere om pasienten er aktuell for henvisning. ART Salten nås på telefonnummer 482 23 846 og 480 95 509. E-post: nlsh-art-salten@nlsh.no