Pasientkurs

Yrkesaktive høreapparatbrukere - Bodø

Tre dagers lærings- og mestringskurs for deg som er yrkesaktiv høreapparatbruker og en av dine pårørende.

10.
februar
2025
3 dager
 1. 10. feb. 2025
 2. 11. feb. 2025
 3. 01. apr. 2025

Tid og sted

Når

 1. 10. feb. 2025
 2. 11. feb. 2025
 3. 01. apr. 2025

Type arrangement

Kurs

Arrangør

i samarbeid med Hørselshemmedes Landsforbund, HLF og NAV hjelpemiddelsentral.

Hvor

Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, 1. etasje, fløy H.

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til:

Hørselssentralen, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Har du henvisning nyere enn 7 år, kan du ta direkte kontakt med hørselsentralen for påmelding.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Hvorfor delta på kurs?​

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.​​
 
Sammen om mestring, læring for livet
Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
 

I forka​nt av lærings- og mestringskurset kan du ta en e-læring som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre, og du finner den her​

 

På dette kurset ønsker vi at du skal få kunnskap for å forstå din hørsel bedre, samt gi muligheter for hjelp og tilrettelegging på arbeidsplassen. Målet er å øke opplevelsen av trygghet, kontroll og mestring i hverdagen på jobb.

Innhold i kurset​

Gjenno​m kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.​

 

Temaer vi skal belyse:

 • Øret, hørsel og lyd. 
 • Brukererfaring fra å være hørselshemmet og yrkesaktiv.
 • Erfaringsutveksling og gruppesamtaler.
 • Audiogram, lyttestrategier, endring og mestringsstrategier. 
 • Høreapparater, muligheter og begrensninger. 
 • Muligheter og hjelpemidler i arbeidslivet. 
 • Fysisk aktivitet, avspenning og balansetrening. 
 • Følelsesmessige reaksjoner på hørselsnedsettelse.

Praktisk informasjon

Kurset består av totalt 3 dager og 2 timer digital oppfølging. Vi starter med 2 sammenhengende kursdager, før kursdag nummer 3 kommer etter ca 7 uker. Etter ytterligere ca 6-8 uker, får man to timer digital oppfølging. Det vil bli utlevert en hjemmeoppgave mellom kursdag 2 og 3. 

Vi har plass til 16 deltagere totalt og anbefaler de som har mulighet til å ta med sin nærmeste pårørende.

Kurset vil bli skrivetolket alle tre dager. Dersom du har behov for annen tolk og har vedtak på dette, må du selv bestille tolk til kurset i god tid. Bestilles hos NAV Tolketjeneste på tlf 951 86 417. For mer informasjon, se deres nettsider i lenken under. Dersom du har behov for tolk, men ikke har vedtak på dette, må du gi beskjed til kursleder i god tid før kurset. 

Tolkebestilling

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. 

Virtuell vandring i kurslokalene

Overnatting

Du kan benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Her finner du oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med.

Overnatting refunderes etter faste satser. Du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. Les mer om refusjon

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. 

Les mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring​​

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Helsenorge

Helsebiblioteket

Hørselshemmedes Landsforbund, HLF

Tinnitus

Kursoversikt

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke her​Kontakt

Relevante behandlinger