Pasientkurs

Marevanbehandling - Bodø

Et opplæringsprogram for selvdosering av Marevan bestående av en kursrekke på tre enkeltdager fordelt på 21 uker.

Tid og sted

Når

Arrangeres ca. fire ganger i året. Ta kontakt med kursleder for dato.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

I samarbeid med en representant fra brukergruppen.

Hvor

Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, 1. etasje, fløy H.

Du må ha henvisning fra leg for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til Noklus egenkontroll, Nordlandssykehuset HF, Kløveråsveien 1, 8092 Bodø.

Kriterier for deltagelse foreligger, ta kontakt med bioingeniør Marit Sølsnes 

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Hvorfor delta på kurs?​

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.​​
 
Sammen om mestring, læring for livet
Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
 

I forka​nt av lærings- og mestringskurset kan du ta en e-læring som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre, og du finner den her​

Gjennom teoretisk kunnskap og praktisk erfaring ønsker vi å legge til rette for at du som bruker Marevan kan dosere medisinen på egenhånd.

Innhold i kurset​

Gjenno​m kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.​

På kursets første dag går man gjennom Medisinsk bakgrunn for Marevanbehandling. Koagulasjonssystemet. Forhold som virker inn på PT-INR- verdien. Informasjon om måleinstrumentets funksjoner og individuell opplæring i bruk av måleinstrumentet. Nå man drar hjem fra kurset skal man måle INR hjemme daglig og kontrollere INR på laboratorium ukentlig. Lege eller bioingeniør doserer Marevan.

Etter ca 14 dager kommer man tilbake til kursdag 2 der man har fokus på doseringsprinsipper og  erfaringsutveksling. Etter denne kursdagen skal man måle INR hjemme ukentlig og hver 3. uke på laboratorium. Man skal selv foreslå dosering av Marevan, men lege/bioingeniør skal godkjenne dose. Dette fortsetter man med i 10 uker før man går over til å doserer selv.

Ca. 20 uker etter kursstart avsluttes kursrekken med en tredje kursdag som har en avsluttende prøve.

Praktisk informasjon

Kurset består av en kursrekke på tre enkeltdager fordelt på 21 uker.

På kurset lærer man egenmåling av INR og dosering av Marevan gjennom både individuell veiledning og opplæring i gruppe. Gjennom å møte erfarne fagfolk fra sykehuset og å dele erfaringer med andre kursdeltagere skal man etterhvert få kunnskaper og erfaringer som gjør en i stand til å dosere Marevan selv.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. 

Virtuell vandring i kurslokalene

Overnatting

Du kan benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Her finner du oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med.

Overnatting refunderes etter faste satser. Du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. Les mer om refusjon

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. 

Les mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring​​

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene

Helsenorge

Helsebiblioteket

CoaguChek

NOKLUS

Kursoversikt

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke her​

 

Kontakt