Pasientkurs

Hørselsnedsettelse hos ungdom 12-16 år

To dagers lærings- og mestringskurs for ungdom 12 -16 år med nedsatt hørsel og deres foreldre.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs

Arrangør

I samarbeid med erfarne ungdommer og foreldre i Hørselshemmedes Landsforbund

Du må ha henvisning fra lege for å delta, det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset.

Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Hørselssentralen, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø. Merkes med Lærings- og mestringskurs.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose på barnet og foreldrene. 

Dersom du allerede er under oppfølging på Hørselsentralen kan du ta direkte kontakt med kursleder for å få kursplass.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. Påmeldingsfrist vil være ca 4 uker før kursstart.Hvorfor delta på kurs?​

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.​​
 
Sammen om mestring, læring for livet
Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
 

I forka​nt av lærings- og mestringskurset kan du ta en e-læring som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre, og du finner den her​

Innhold i kurset​

Gjenno​m kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.​

Temaer som blir berøret er: Øret, hørsel og hørselstap. Høreapparat. Rettigheter som skoleelev med nedsatt hørsel. Hjelpemidler og tilrettelegging i skolen. Ungdomstid og nedsatt hørsel. Følelsesmessige utfordringer. Kroppslige følgetilstander ved nedsatt hørsel. Erfaringer fra en forelder. Erfaringer fra ungdommer med nedsatt hørsel. Skoletilbudet på Briskeby. Hørselshemmedes landsforbund. 

Praktisk informasjon

Det er rom for 2 foreldre/foresatte per ungdom. 

Den første timen møtes foreldre og ungdommer felles. Videre har ungdommene og foreldrene to ulike program hver for seg. På slutten av kurset samles ungdommene og foreldrene igjen til felles forelesning, oppsummering og avslutning. 

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

HLF inviterer til felles aktivitet og bespisning på ettermiddagen den første kursdagen

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. 

Virtuell vandring i kurslokalene

Overnatting

Du kan benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Her finner du oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med.

Overnatting refunderes etter faste satser. Du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. Les mer om refusjon

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. 

Les mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring​​

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Statlig spesialpedagogisk tjeneste, Statped

NAV hjelpemidler og tilrettelegging

Hørselshemmede barns organisasjon

Hørselshemmedes Landsforbund

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons rettighetssenter

Kursoversikt

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke her​Kontakt

Relevante behandlinger