Pasientkurs

ADHD foreldrekurs - Lofoten- Svolvær

To dagers lærings- og mestringskurs for foreldre/foresatte til barn med ADHD.

13.
juni
2024
2 dager
  1. 13. jun. 2024
  2. 14. jun. 2024

Tid og sted

Når

  1. 13. jun. 2024
  2. 14. jun. 2024

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Arrangeres i samarbeid med PPT Vestlofoten og Vågan, brukerrepresentanter fra ADHD Norges fylkeslag Nordland, og Nordlandssykehusets ungdomsråd, Fysioterapitjenesten Vestvågøy og Vågan kommune.

Hvor

Vågan Lokalmedisinske senter, Byparken
Kong Øysteinsgate 7
BUP Lofoten, Svolvær Sivert Nilsens gate 51

Kurset er en del av behandlingstilbudet for barn som har fått ADHD diagnose og som har tilknytning til BUP Lofoten. Du kan be ditt barns behandler ved BUP sette deg på venteliste til "ADHD foreldrekurs - Lofoten". 

Hvorfor delta på kurs?​

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.​​
 
Sammen om mestring, læring for livet
Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
 

I forka​nt av lærings- og mestringskurset kan du ta en e-læring som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre, og du finner den her​

Innhold i kurset

Brukerinnlegg, informasjon om diagnosen, utredning, symptomer, årsaker, tilleggsproblematikk, barnets og foreldrenes perspektiv, skolesituasjon og PPT`s rolle, behandling , motoriske ferdigheter, tilbud i kommunene og presentasjon av brukerogranisasjon: ADHD Norge. Det legges til rette for diskusjon og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon i løpet av kurset. 

Vi anbefaler at du tar dette e-læringskurset i forkant:

E-læring ADHD Helse Sør-Øst

Program for kurset finner du her: 

Program ADHD foreldrekurs Lofoten.pdf

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid.

Kurset er gratis. 

Det serveres kaffe, te, vann, frukt i kursrommet. 

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. 

Les mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring​​

Nyttige nettadresser

Behandlingsinformasjon om ADHD hos barn og unge ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

ADHD Norge

E-læring ADHD av Helse Sør-Øst

Kursoversikt

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke her​

 

Kontakt

Relevante behandlinger