Akuttpsykiatrisk avdeling

Akuttpsykiatrisk avdeling består av tre likelydende enheter. Akuttenhet Nord og Sør har 10 senger, mens Akuttenhet Salten har 12 senger. Ved enheten gis det korttidsbehandling til personer med psykotiske tilstander, alvorlige affektive lidelser, alvorlige personlighetsforstyrrelser, akutt selvmordtruende pasienter samt personer med sammensatte tilstandsbilder.

Behandlerstab ved Akuttpsykiatrisk avdeling er sammensatt av: psykologspesialister, psykiatere og psykologer. Enheten er tjenestested for leger i spesialisering (LIS).

Miljøpersonalet er tverrfaglig sammensatt av spesialsykepleiere, sykepleiere, miljøterapeuter, miljøarbeidere og pedagoger.

Miljøterapi

Vi har diverse aktivitetstilbud for å skape gode relasjoner gjennom felles erfaring. Vi legger vekt på et forutsigbart og trygt miljø.

Vi tilbyr medikamentell behandling og symptomlindring med medikamenter.


Kontakt

Postadresse

Akuttenhet sør, Kløveråsveien 1 -  tlf 75501370 Akuttenhet nord, Mellomåsveien 26 – 75501470  Akuttenhet salten, Mellomåsveien
26 – 75501662

Slik finner du fram

En gruppe hus i et skogsområde

Bodø, Rønvik

Kløveråsveien 1