En bygning med parkeringsplass

Helse i arbeid

Helse i arbeid gir tilbud om poliklinisk utredning og oppfølging til personer som står i fare for eller nylig har falt ut av arbeid og/eller studier som følge av vanlige muskel- og skjelettplager og/eller vanlige psykiske lidelser som angst og/eller depresjon. Helse i arbeid er et todelt konsept som inneholder et individtiltak og et bedriftstiltak.

g_247bd652_ae9f_4276_bf2a_3ecac91d5f2e

Helse i arbeid er et konsept som består av et individtiltak og et bedriftstiltak. Under følger en nærmere presentasjon av begge tiltakene.

Individtiltaket

Målgruppe:
Individer med muskel- og skjelettplager og/eller psykiske helseplager (angst og/eller depresjon), med ønske om å opprettholde arbeids- eller studienærvær til tross for helseplagene.


Utredning og behandling:

Helse i arbeid gir tilgang til rask utredning og vurdering av vanlige muskel-skjelettplager og psykiske plager, samt angst og/eller depresjon for personer som er i ferd med å miste tilknytning til arbeidslivet eller studier. I utredningen kan det også være aktuelt å koble inn ressurser fra NAV dersom pasienten samtykker til dette.

Ved behov gis videre henvisning til øvrig behandlingstilbud. Det er ønskelig med henvisning i en tidlig fase.


Henvisninger
Henvisninger må komme fra helsepersonell med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten, for eksempel fastlege eller manuellterapeut.

Elektronisk henvisningsadresse: Henvisning går til fysikalsk medisin og rehabiliteringsavdeling (FMR) ved Nordlandssykehuset og merkes «Helse i arbeid».

Bedriftstiltaket

Bedriftstiltaket tilbys og gjennomføres i et samarbeid mellom virksomhet/bedrift, NAV Arbeidslivssenter Nordland og Nordlandssykehuset. 

I tiltaket inngår helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen. Gjennom å formidle forskningsbasert kunnskap om vanlige muskel- og skjelettplager, smertemestring og psykiske helseplager til ledere og gruppe med ansatte, kan Helse i arbeid-konseptet bidra til at den enkelte kan få et bedre arbeidsliv til tross for plagene. Mer kunnskap vil også kunne styrke arbeidsmiljøets inkluderingskompetanse.

Bedriftstiltaket strekker seg over ca. ett år og starter med introduksjonsmøte, samt mål- og planleggingsmøte for arbeidsmiljø/HMS-gruppen. Fagstoffet knyttes til virksomhetens arbeidsmiljø gjennom refleksjonsoppgaver som presenteres til alle på arbeidsplassen, og i et prosessarbeid mellom presentasjonene. Vi avslutter med et evalueringsmøte og legger planer for videre oppfølging etter virksomhetens behov. Les mer informasjon om bedriftstiltaket


Les mer informasjon om bedriftstiltaket


NAV arbeidslivssenter i Nordland

Kontakt

Telefon

 • Mandag
  • 08:00 - 10:30
  • 12:00 - 14:00
 • Tirsdag
  • 08:00 - 10:30
  • 12:00 - 14:00
 • Onsdag
  • 08:00 - 10:30
  • 12:00 - 14:00
 • Torsdag
  • 08:00 - 10:30
  • 12:00 - 14:00
 • Fredag
  • 08:00 - 10:30
  • 12:00 - 14:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gidsken Jakobsen vei 32

Besøkstider

 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Gidsken Jakobsen vei 32

Gidsken Jakobsen vei 32