Fødestue, Lofoten

Fødestua i Lofoten er jordmorstyrt. Dette betyr at det er jordmødre som har ansvaret for organiseringen av all virksomhet både på fødestua, svangerskapspoliklinikken og ultralydpoliklinikken.

I Nordlandssykehuset er fødetilbudet delt inn i tre nivåer

  • Kvinneklinikk (Bodø)
  • Fødeavdeling (Vesterålen)
  • Fødestue (Lofoten)
Det er ikke alltid hvor du bor, som avgjør hvorhen du skal føde. Hvor kvinner skal føde vurderes av jordmor eller lege ut fra såkalte seleksjonskriterier. Seleksjonskriteriene gjelder ved planlagte fødsler. Øyeblikkelig hjelp-situasjoner vurderes individuelt. 

Besøkstid

Når man er innlagt er det imidlertid kun partner og søsken som kan komme på besøk da fokuset ved barselavdelingen først og fremst bør være på å bli kjent med sin baby og hente inn krefter etter fødselen. 


Kontakt

Telefon

  • Mandag STENGT
  • Tirsdag 07:30 - 15:30
  • Onsdag STENGT
  • Torsdag 07:30 - 15:30
  • Fredag STENGT
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Ultralydpoliklinikk: 76 06 01 92. Torsdag kl. 0730 - 1530.

Slik finner du fram

En stor bygning med parkeringsplass

Lofoten, Gravdal

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal