Nukleærmedisinsk avdeling

Nukleærmedisinsk avdeling i Bodø er en enhet under Bildediagnostisk avdeling. Nukleærmedisin, fagområde innen medisinen som omfatter behandling og diagnostikk ved hjelp av radioaktive isotoper (radionuklider), f.eks. 99mTc eller 131I.

De fleste nukleærmedisinske undersøkelsene kan utføres poliklinisk.

I nukleærmedisin brukes radioaktivt merkede legemidler som er spesifikke for forskjellige organer og som visualiseres ved hjelp av gammakamera. Den organsøkende egenskapen kan utnyttes både diagnostisk og terapeutisk. Det er svært sjelden bivirkninger ved bruk av radioaktive merkestoffer.

Noen undersøkelser krever forberedelser. Dette er nærmere beskrevet i brevet. Les innkallingsbrevet nøye!

Er du gravid eller mistenker at du kan være gravid, ta kontakt på forhånd.

Barn som pasient

Barn og spebarn gis en liten dose som er beregnet ut i fra pasientens vekt. Barnet bør oppfordres til å drikke rikelig med ønsket væske eller amme ofte. Gå ofte på do eller bytte bleie hyppig.

Hvordan foregår en nukleærmedisinsk undersøkelse?

Injeksjon

Undersøkelsen starter med at du får en injeksjon med litt radioaktivitet i en vene i armen. Ulike injeksjoner blir brukt til de ulike undersøkelsene, avhengig av hvilket organ som skal undersøkes. Alle undersøkelsene og dosene som gis ved Nukleærmedisin er optimalisert.

Ventetid

Ved noen undersøkelser kan bildetaging skje umiddelbart etter injeksjonen, mens andre undersøkelser krever flere timers venting.

Bildetaging

Under bildetaging ligger pasienten på ryggen og et gammakamera beveger seg tett inntil kroppen uten å berøre den. Gammakameraet registrerer radioaktiviteten fra det organet som undersøkes. Det er viktig å ligge stille under hele 
undersøkelsen. Billedtagningen tar fra 5-90 minutter, avhengig av hvilken undersøkelse en skal ha.

Forholdsregler etter undersøkelsen

Radioaktiviteten vil være i kroppen i noen timer etter undersøkelsen. Du vil få informasjon om hvor lenge du må ta forholdsregler. Selv om mengden radioaktivitet du har fått er liten, anbefales disse forholdsreglene i den gitte perioden.

  • Drikk rikelig med væske og tøm blæren ofte. 
  • Hvis mulig unngå nærkontakt over lengre tid med gravide og små barn samme dag som undersøkelsen.
  • Hvis du ammer, må amming opphøre en periode avhengig av undersøkelse.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 14:30
  • Tirsdag 08:00 - 14:30
  • Onsdag 08:00 - 14:30
  • Torsdag 08:00 - 14:30
  • Fredag 08:00 - 14:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i N2, og man melder sin ankomst på automatene.
En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø