Nyfødt intensiv

Nyfødt intensiv utreder og behandler fortidlig fødte og syke nyfødte. Avdelingen er tilrettelagt og drives etter prinsippene for familiebasert omsorg, med fokus på tidlig tilknytning og samspill mellom foreldre og barn. Besøkstid fra kl. 13.00-13.30 og 18.00-18.30 for slekt og venner. Foreldre og søsken kan oppholde seg i avdelingen sammen med barnet slik de selv ønsker.

De aller fleste innleggelsene ved nyfødtintensiv er ø-hjelp. Hvert år tar enheten imot ca. 250 fortidlig fødte og syke nyfødte barn fra hele Nordland fylke, med unntak av Ofoten som tilhører UNN.

 

Behandling

Ved Nyfødt intensiv behandles premature fra svangerskapsuke 26 og kristisk syke nyfødte. Alle nyfødte som legges inn ved enheten har behov for behandling, observasjon og/eller utredning avhengig av alvorlighetsgrad, og oppholdet kan variere fra timer til måneder. Alder ved fødsel, tilstand og diagnose bestemmer lengden på oppholdet. Vi tilstreber at en eller begge foreldrene er sammen med barnet så lenge det er innlagt.
 
Vi har fire intensivplasser og seks sengeplasser for barn med mindre behov for overvåkning. Enheten er utformet med tre kuvøse/intensivrom, ett flersengsrom og fem enerom, derav to isolat og to pårørenderom. På disse rommene kan begge foreldrene bo sammen med barnet sitt.

Personal

Personalet består av spesialsykepleiere, sykepleiere, barnepleiere, avdelingsassistent og barneleger. Vi har et tverrfaglig samarbeid med sosionom, fysioterapeut, spesialpedagog. I tillegg har vi et CL-team bestående av psykologspesialist, barnepsykiater og klinisk konsulent, som bistår familier som har barn innlagt ved nyfødtintensiv. 

Hjemmesykehus

Når spisetrening er det som gjenstår for de  pasientene som har hatt et lengre opphold, tilbyr vi hjemmesykehus, NAST, eller video-NAST. Den nyfødte er da hjemme med sine foreldre og evt. søsken, og får besøk av sykepleier fra enheten tre dager i uken eller en likeverdig videokonsultasjon for kontroll. Slik kan familier i hele Nordlandssykehuset sitt nedslagsfelt benytte tilbudet av NAST. Vi vektlegger at foreldrene skal bli tidlig kjent med babyen sin og føle seg trygge i omsorgen. Familiene er svært glade for å komme hjem tidligere, og fortsette barnets behandling der med regelmessig, kyndig veiledning.
 
Enheten har et kuvøseteam bestående av erfarne sykepleiere og barneleger. Teamet reiser ut til lokalsykehus i fylket og henter syke nyfødte barn, eller frakter nyfødte som har behov for kirurgi eller annen spisskompetanse til større, regionale sykehus.

Overnatting for foreldre

Rett etter fødsel har mor barseldøgn på fødeavdelingen, og tilreisende far får også tilbud om overnatting der. Når mor utskrives fra fødeavdelingen får hun enten bo i enheten sammen med barnet, et tilstøtende rom eller på pasienthotellet Zefyr Hotell. Far har krav på overnatting første døgn etter innleggelse, første uken ved permatur fødsel, og deretter avhengig av alvorlighetsgraden av innleggelsesårsak.
 
 
Enhetssleder: Katrine Talle
 
Assisterende enhetsleder: Hanne Sofie Ramstad Andreasson
 
Seksjonsoverlege: Ingebjørg Fagerli
 

Kontakt

Telefon

  • Mandag DØGNÅPEN
  • Tirsdag DØGNÅPEN
  • Onsdag DØGNÅPEN
  • Torsdag DØGNÅPEN
  • Fredag DØGNÅPEN
  • Lørdag DØGNÅPEN
  • Søndag DØGNÅPEN

Slik finner du fram

Oppmøtested

B6
En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø

Klikk på bildet for stor​​ versjon o​​​g forklaringer.​

Kart over bygninger og vei

​​​