Pårørendekveld med tema "nyttige verktøy mot julehøytiden"

Pårørendekvelder er et tilbud til deg som er pårørende over 18 år. Kurset er gratis og krever ikke påmelding.

28.
november
2024
  1. 28. nov. 2024, 18:00 - 20:00

Tid og sted

Når

  1. 28. nov. 2024, 18:00 - 20:00

Arrangør

Hvor

Lokalene til Lærings- og mestringssenteret

Mange erfarer ulike følelser, tanker og utfordringer når man står nær noen som er syke. Lærings- og mestringssenteret ved Nordlandssykehuset samarbeider med flere aktører for å tilby et slik kurs. Pårørendekveldene fokuserer på:

  • Å være pårørende over tid
  • Egen helse
  • Ulike verktøy for å mestre hverdagen

Det vil bli tilrettelagt for ulike temaer, brukerhistorier, refleksjoner og faglig påfyll. 

Kveldens tema er nyttige verktøy inn mot julehøytiden med Susanne Nymark og Katrin Aakre.

Tilbudet er gratis og krever ikke påmelding. Arrangementet skjer i lokalene til Lærings- og mestringssenteret ved Nordlandssykehuset Bodø, sentrum.

Velkommen!

Tegninger av menn og damer som står på rekke
Illustrasjon: colourbox.com