Pasientkurs

Nordlandssykehuset i Stormen: Demens

Demens - det angår oss alle. Hva kan vi som helsetjeneste og demensforening tilby personer med demens og pårørende?

Passert
12.
oktober
2023
  1. 12. okt. 2023, 19:00 - 20:30

Tid og sted

Når

  1. 12. okt. 2023, 19:00 - 20:30

Type arrangement

Nordlandssykehuset i Stormen

Arrangør

Nordlandssykehuset, Bodø kommune, Kløveråsen, Bodø demensforening.
Demens2023.jpg


  • Hukommelsesteamet, Bodø kommune
  • Kløveråsen Hukommelsesklinikk og Alderspsykiatrisk poliklinikk
  • Nasjonalforeningen Bodø Demensforening 
  • Kvalitet og utviklingskontoret/ tildelingskontoret Bodø kommune

Vi vet at en god hverdag, aktivitet og opplevelser, muligheter og håp er viktig for alle - uansett hvilke helseutfordringer man har. Vi vet at det hjelper med åpenhet, informasjon og kunnskap om sykdommen, samt det å møte andre i samme situasjon.

Velkommen! 

Nordlandssykehuset i Stormen

Nordlandssykehuset har kompetanse på så mange områder. Denne kompetansen 
bruker vi døgnet rundt for pasientene våre. Vi bruker den også på forskning, utdanning og 
undervisning. Men vi ønsker også å dele kunnskapen vår.

Derfor skal vi bruke Stormen bibliotek som en arena for forelesninger etterfulgt av spørsmål 
og eventuelle diskusjoner.

Mer informasjon


Relevante behandlinger