Stop-skilt

Dette STOP-skiltet er eksklusivt for barn el ungdom på Nordlandssykehuset, og som er svært utrygge i en prosedyre.

Det kan være at de har hatt en eller flere vanskelige hendelser på sykehus før, og at de vanlige hjelpemidlene vi har ikke er nok. For eksempel ved blodprøvetaking, el andre enkel/avgrenset prosedyrer.

STOP-skiltet er et kommunikasjonshjelpemiddel o​g brukes slik:

  1. Gå gjennom prosedyren muntlig og vis hva som skal gjøres, bruk gjerne HIPPO. 
  2. Bli enige om oppgavefordelingen: hva er barnets jobb, foreldrenes jobb og hva er din/personellets jobb?
  3. Husk EMLA-plaster i forkant og eventuell smertelindring.
  4. Husk at du som helsepersonell skal være godt forberedt og ha hentet alt nødvendig utstyr på forhånd.
  5. Gi barnet/ungdommen STOP-skiltet i hånden. INSTRUKS: Dersom barnet tydelig kjenner at det blir for stor jobb for han/henne, at vi må stoppe og ta en pause, så kan barnet/ungdommen løfte opp hånden med skiltet. 
Hvis STOP-skiltet kommer opp skal alle STOPPE HELT. Snakk rolig til barnet/ungdommen, kommenter at du ser at skiltet kom opp. 

Når barnet/ungdommen er klar til å gå videre, så senker de armen slik at STOP-skiltet er nede - det betyr at dere kan fortsette. 

Dersom STOP-skiltet kommer opp og blir værende oppe, uten at dere kommer videre må prosedyren avbrytes, utsettes og forberedes bedre/på en annen måte.
Sist oppdatert 30.09.2022