Vesterålen

Nordlandssykehuset Vesterålen er ett av fire sykehus under Nordlandssykehuset HF. Sykehuset er en viktig institusjon i regionen, og godt lokalt samarbeid og god samhandling er en forutsetning for at både kommunene i Vesterålen og Nordlandssykehuset skal kunne gi best mulige tjenester til Vesterålingene. På denne siden vil du finne informasjon om arrangementer og prosesser mellom kommunene i Vesterålen og Nordlandssykehuset.
Vesterålskurset
16. November kl 14:00-20:00 på Hotel Richard With Stokmarknes

I tett samarbeid arrangerer Nordlandssykehuset HF og Vesterålens kommuner en årlig fagdag for leger ansatt i spesialist-og primærhelsetjenesten; Vesterålskurset. Programmet preges av temaer knyttet til samhandling mellom leger i primær- og spesialisthelsetjenesten og er en møteplass for kunnskapsutveksling og felles faglig oppdatering.

Se programmet her​.

​Lenke til påmelding.

​​Lokal samhandlingsarena Vesterålen / Drifts- og utviklingsmøte
22. september kl. 10:00-14:00 i Hadsel rådhus, kommunestyresalen

Helse- og omsorgsledere, avdelingsledere og enhetsledere i kommuner og sykehus møtes til drifts- og utviklingsmøte. Møtet er et samarbeid mellom kommunal samhandlingsrådgiver for Vesterålen og samhandlingsavdelingen i Nordlandssykehuset HF.

På agendaen står aktuelle samhandlingsprosjekter og tilbud som ytes i samarbeid mellom kommunene og sykehuset. I driftsdelen av møtet vil det bli mulighet for å drøfte hvordan den nye samarbeidsavtalen mellom kommunene og sykehuset følges opp.

Sist oppdatert 03.10.2023