Salten

Salten består av 9 kommuner øst og sør for Vestfjorden; Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Habmera/Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. I noen sammenhenger regnes også Røst og Værøy til Salten.

En gruppe mennesker som sitter i et rom
Vi møttes i bystyresalen i Bodø Rådhus

Samarbeidsmøte Salten

30. november var Nordlandssykehuset invitert til møte med helseledernettverket i Salten. Fra Nordlandssykehuset deltok avdelingsledere fra Medisinsk og kirurgisk klinikk sammen med ass. klinikksjef i medisinsk klinikk. Fra kommunene møtte ledere fra Bodø, Gildeskål, Fauske, Saltdal og Steigen sammen med utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenetser, USHT Nordland. Møtet ble planlagt og forberedt av samhandlingskontakt Salten, samhandlingsavdelingen i Nordlandssykehuset og av regionalt kompetansekontor Salten (RKK), RKK ledet møtet.

Formålet med å møtes var å etablere en samarbeidsarena mellom driftsansvarlige ledere i Saltenkommunene og Nordlandssykehuset og å etablere en felles forståelse av hensikten med en slik arena.

Utgangspunktet for samarbeidet er lov og forskrift, som blant annet pålegger kommuner og helseforetak å samhandle om helhetlige og koordinerte pasientforløp. Bestemmelsen følges opp av samarbeidsavtalen mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF og gir mulighet for løpende praktisk samarbeid og deling av erfaringer, lære av meldte avvik og forebygge fremtidige avvik.

Samarbeidsarenaer legger også til rette for praktisk oppfølging av helsefellesskapets handlingsplan og flere områder i Nordlandssykehusets strategiske utvilingsplan. 

 

 

Sist oppdatert 21.04.2023