Praksiskonsulentordningen (PKO)

Samhandlingslege

Samhandlingslege er praktikeren i "praksiskonsulentordningen (PKO)". Hensikten med ordningen er å legge til rette for gode pasientforløp ved å sikre god samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Samhandlingslegen har en aktiv rolle i arrangementer som samhandlingsmøter og fagdager.

​​​​Samhandlinglegen skal være et lavterskel bindeledd mellom legene i fastlegeordningen, kommuneoverlegene og spesialisthelsetjenesten. Samhandlingslegens skal bidra i utvikling og forbedring av tjenestene slik at disse blir helhetlige og koordinerte, også der pasienten er avhengig av bistand fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten. Fastlegen er navet i pasientens helsetjeneste, samhandlingslegen skal bidra til at fastlegen har en slik rolle i pasientforløp der mye skjer utenfor fastlegekontoret.
 
I Nordlandssykehuset er samhandlingslegen organisert i samhandlingssavdelingen. Se også pko.no 
 
Ole Tinnan er for tiden eneste samhandlingslege i Nordlandssykehuset, Tinnan har sitt hovedfokus på samhandling knyttet til Vesterålskommunene og Nordlandssykehuset.
 
 
En mann som står på dekket av en båt og smiler
Ole Tinnan er til vanlig fastlege ved Stokmarknes Legekontor i Hadsel kommune. Han flyttet til Vesterålen sensommeren 2017 og har siden slått seg ned der med sin familie. Faglige interesser er psykiatri, småkirurgi og samhandling mellom tjenestene. - Som PKO/samhandlingslege håper jeg å kunne bidra til en mere sammenhengende helsetjeneste i regionen vår, sier Tinnan.
Sist oppdatert 19.04.2024