Lofoten ved siden av en vannmasse med fjell i bakgrunnen

Lofoten

Nordlandssykehuset Lofoten er ett av fire sykehus under Nordlandssykehuset HF. Sykehuset er en viktig insitusjon i Lofoten, og godt lokalt samarbeid og god samhandling er en forutsetning for at både kommunene i Lofoten og Nordlandssykehuset skal kunne gi best mulige tjenester til Loftofolket. På denne siden vil du finne informasjon om arrangementer og prosesser mellom kommunene i Lofoten og Nordlandssykehuset.

Lokal samhandlingsarena Lofoten

​14. juni hadde helseledernettverket i Lofoten ved helse- og omsorgslederne i Moskene, Flakstad, Vestvågøy og Vågan invitert avdelingslederne i Nordlandssykehuset Lofoten til felles møte i Henningsvær. Avdelingsleder for kirurgisk avdeling og kst avdelingsleder for medisinsk avdeling Merete Breivik møtte for Nordlandssykehuset Lofoten. Avdelingsleder for Lofoten og Vesterålen distriktspsykiatriske senter Desirée Skjerpen Høgmo ​måtte dessverre melde forfall. Se nyhetssaken her, og les referatet fra møtet her.

​Fagdag for Lofotleger

Helsevesenet er i stadig omstilling og endring, og fagdagene er en viktig arena for samhandling og en møteplass for kunnskapsutveksling og felles faglig oppdatering.
 
I tett samarbeid mellom Lofotens kommuner og Nordlandssykehuset Lofoten arrangeres to årlige fagdager for leger i helsetjenesten i Lofoten, både i kommunene og i sykehuset.​
 
Programmet er satt sammen av representanter fra begge tjenestene. ​
 
 
Sist oppdatert 02.05.2024