Strategisk samarbeidsutvalg (nivå 2)

Strategisk samarbeidsutvalg koordinerer arbeidet i helsefelleskapet og har jevnlige møter. Utvalget settes sammen med representanter fra kommunene og Nordlandssykehuset for fire år i gangen. Lederskapet veksler mellom kommunene og Nordlandssykehuset der leder og nestleder skifter på lederskapet etter to år.

Leder 2024 - 2026
Arne Myrland, kommunaldirektør helse og omsorg, Bodø kommune, Salten
Vara
Lisbeth Movik, kommunalleder helse og omsorg, Gildeskål kommune, Salten


Nestleder 2024 - 2026
Siri Tau Ursin, administrerende direktør i Nordlandssykehuset

Mette Nygård, kommunalsjef helse og omsorg, Vågan kommune, Lofoten
Vara
Siw Skaar, helse- og sosialsjef, Moskenes kommune, Lofoten

Turid Amundsen, kommunalsjef helse og mestring, Vestvågøy kommune, Lofoten
Vara
Tina Figenschaug, kommunalsjef helse og omsorg, Flakstad kommune, Lofoten

Sture Jacobsen, Kommunalsjef helse og omsorg, Sortland kommune, Vesterålen
Vara
Tanja Lockert Larsen, helse og omsorgsleder Bø kommune, Vesterålen

Marion Celius, sektorleder helse og omsorg, Hadsel kommune, Vesterålen
Vara 
Camilla Waagbø, helse og omsorgsleder Øksnes kommune, Vesterålen

Stein Ole Rørvik, kommunedirektør, Saltdal kommune, Salten
1. Vara
Arne Johansen, kommunedirektør, Meløy kommune, Salten
2. vara
Kommunedirektør Torill Mørkhagen, Sørfold kommune, Salten

Kristin Eide Holdal, seniorrådgiver Helse, omsorg og velferd, Meløy kommune, Salten
Vara
Marit Nybakk, virksomhetsleder, Bodø kommune, Salten

Nordlandssykehuset:
Tonje Hansen, direktør fag og forskning

Hedda Soløy-Nilsen, klinikksjef psykisk helse- og rusklinikken

​Gro-Marith Karlsen, klinikksjef medisinsk klinikk

​Gunn-Hege Valøy, klinikksjef kirurgisk klinikk
 
Svein Arne Monsen, klinikksjef prehospital klinikk
 
​​Trude K. Kristensen, samhandlingssjef
 
Varaliste Nordlandssykehuset:
Beate Sørslett, viseadministrerende direktør
 
Ane Odnæs, klinikksjef diagnostisk klinikk
 
Trine Kaspersen, avd. leder senter for klinisk støtte og dokumentasjon
 
Lars Eirik Hansen, senterleder, senter for klinisk støtte og dokumentasjon
 
Representatner med møte og talerett:
Representanter for de ansatte 
Kommunene
Torgunn Gunnarse​n, Fagforbundet, Bodø kommune
Vara Wenche Høyforslett, Fagforbundet, Bodø Kommune
 
Nordlandssykehuset
Bente Arntsen, Norsk sykepleierforbund
Vara Liv-Eirin Hegglund Stokkedal, Fagforbundet
 
Brukerrepresentanter
Kommunene
Monica Tangen, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Bodø kommune  
Vara Steve Olsen, Eldrerådet Sortland kommune
 
Nordlandssykehuset
Gunn Strand Hutchinson, nestleder brukerutvalget
Vara Danielle Johanne Hansen, leder ungdomsrådet
Fastlege/kommunelege
Oppnevning kommer
 
Samhandlingssekretariat
Knut Erik Dahlmo, ​kommunenes samhandlingsleder
Øvrige
​Kommunenes sentralforbund (KS)
​Robert Isaksen - Vara Lisa Friborg
 
Statsforvalteren i Nordland
​Morten J. Sundnes, fylkeslege - vara Kristin Gåre, underdirektør​
 
Nord universitet
​Hilde Holm Solvoll, studieleder - vara ​Gøril Ursin dekan
Universitetet i Tromsø, Norges arktiske univers​itet
​Silje Wangberg, prodekan​
Sist oppdatert 12.07.2024