Partnerskapsmøte

Partnerskapsmøtet er et formelt møte mellom administrerende direktør ved Nordlandssykehuset HF og kommunedirektørene/rådmenn. Dette vil være det øverste organet hvor administrativ toppledelse i Nordlandssykehuset HF og kommunene møtes. Partnerskapsmøtet skal sikre en overordnet ledelse av Helsefellesskapet.Partnerskapsmøter med sakspapirer og protokoller: 
Sist oppdatert 27.09.2021