Dialogmøte

Dialogmøtet er en samhandlingsarena hvor styreleder i Nordlandssykehuset HF møter ordførere (politisk representasjon). Kommunedirektørene/rådmenn møter uten tale og forslagsrett. Her vil overordnede politiske mål og prioriteringer – både nasjonalt og regionalt - diskuteres og gjennomgås.

Dialogmøtet skal gi retning og styringssignaler til administrativ ledelse i Partnerskapsmøte gjennom dialog og felles konsensus om mål og rammer for helsefellesskapet. Dialogmøtet fatter ikke vedtak. 

Det må utarbeides et årlig program for Dialog- og Partnerskapsmøtet, og disse vil finne sted samme dag. Dialogmøtet vil være et offentlig og åpent møte, og vil være tilgjengelig for alle interesserte på nett.  Sist oppdatert 27.09.2021