Helsefellesskap, Helsedirektoratet

Helsefellesskap handler om å bedre samarbeidet mellom helseforetak og kommunene. Dette er én av fem hovedutfordringer som er nedfelt i helse- og sykehusplanen 2020-2023. Se Helsedirektorates nettside for mer informasjon.

Sist oppdatert 02.09.2021