Første møte til pasientens beste

Fredag 22. september møttes 45 representanter fra kommuner og lokalsykehuset i Vesterålen for å komme i dialog om muligheter for utvikling av helsetjenesten til det beste for innbyggerne i Vesterålen.

Monika Sæthre
Publisert 28.09.2023

Mennesker rundt et bord

Diaglog- og utviklingsmøte i Vesterålen. Foto: Nordlandssykehuset

Fredag 22.09 møttes lokale ledere fra Nordlandssykehuset Vesterålen, samhandlingsressurser fra foretaket og kommunene, avdelingsledere og enhetsledere i kommunene i Vesterålen, Regionale kompetansekontor Vesterålen (RKK Vesterålen) og Utviklingssenter for Hjemmetjenester og sykehjem i Nordland (USHT Nordland) til første møte på den lokale samhandlingsarenaen. Kommunal samhandlingsrådgiver Anders Svensson var i samarbeid med Hadsel kommune initiativtaker og vert for møtet. 

Målet med møtet var å skape en arena hvor ledere fra kommunene i Vesterålen og lokalsykehuset møtes som likeverdige partnere til dialog om muligheter for utvikling av helsetjenesten til det beste for innbyggerne i Vesterålen. 

Første punkt på agendaen var presentasjon av den nye samarbeidsavtalen mellom Nordlandssykehuset og kommunene. Deltakerne i møtet var enige om at avtalen gir en god ramme for det utviklingsarbeidet som denne arenaen skal bygge videre på for å kunne skape resultater for innbyggerne.

Å skape gode arenaer hvor beslutningstakere møtes for å forankre og skape utvikling er tid- og ressurskrevende. 

Det er ikke tatt en endelig beslutning om hvem som skal møtes for at man sikrer den nødvendige forankringen av den videre utviklingen av helsetjenesten i regionen. Det er foreløpig ikke avtalt ny møtedato. 

Gruppebilde med mange mennesker

Diaglog- og utviklingsmøte i Vesterålen. Foto: Nordlandssykehuset