Erfaringsmøter

Nordlandssykehuset arrangerer erfaringsmøter med kommunene to ganger i året i fire ulike regioner: Lofoten, Vesterålen, Indre Salten og Ytre Salten.

Erfaringsmøtene er et møtepunkt for helsearbeidere som jobber ute i kommunene, og i avdelingene i sykehuset.

Det utveksles erfaringer knyttet til samhandling med henblikk på gode pasientforløp. Erfaringsmøtene er et ledd i kvalitetsarbeidet og må også sees i lys av forbedringsmeldingene som utveksles mellom Nordlandssykehuset og kommunene.Sist oppdatert 17.02.2022