Elektronisk meldingsutveksling, avvik

Kommunen skal varsle Helse Nord IKT ved stans i meldingsutvekslingen, og Helse Nord IKT videreformidler varslet til helseforetakene.

Melding om stans mottas i Helse Nord IKT hele døgnet, alle dager. Det er ønskelig at kommuner varsler ved nedetid ut over fire timer, både ved planlagt nedetid og ved uventet hendelse.

Varsle på telefon: 76 16 60 20

Varsle på epost:  ekstern@hn-ikt.no

Ved varsel til helseforetak skal man anslå forventet nedetid om mulig. Når meldingsutvekslingen er oppe og går igjen, sender man ut varsel om dette.

Nødkontakter
Kommunen har ansvar for å gjøre helseforetakene kjent med hvordan kommunene kan kontaktes («nødkontakter») ved nedetid.

Helseforetakene ønsker personuavhengige epostadresser og mobilnummer/vakttelefonnummer som alltid er betjente.

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Flytskjema elektronisk meldingsutveksling

Avvik knyttet til faglig innhold i PLO-meldinger, mangel på opplysninger som skulle stått i PLO-meldingen, manglende svar iht. frister og lignende skal meldes via meldingstypen «Forespørsel». 

Meldinger som er sendt på feil person eller til feil mottaker skal varsles med meldingen «Tilbakemelding om feil i mottatt melding».

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i tjenesteavtalene sykehuset har med kommunene og/eller hendelser som avviker fra forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter, skal ikke meldes via meldingen «Tilbakemelding om feil i mottatt melding». Hendelser som knyttes til dette skal meldes som samhandlingsavvik til aktuelle kommuner/helseforetak. 

​ 

Sist oppdatert 13.06.2023