Drifts- og utviklingsmøte i Vesterålen

Torsdag 23. mai møttes ledere fra Andøy, Øksnes, Bø, Sortland og Hadsel ledere fra Nordlandssykehuset for å blant annet se på tettere samarbeid mellom kommune og sykehus.

Stian Molvik, seniorrådgiver, Samhandlingsavdelingen
Publisert 17.06.2024
Sist oppdatert 20.06.2024
En gruppe mennesker som sitter rundt et bord
Fra drifts- og utviklingsmøte i Vesterålen.

Det var ledere fra sykehjem og hjemmesykepleie, oppfølgingstjeneste og psykisk helse, DPS, medisinsk og kirurgisk avdeling. Helse- og omsorgssjef i Sortland kommune, Mona Rinaldo, deltok også. 

Tema på møtet var hvor ligger det til rette for tettere samarbeid om drift og utvikling mellom kommunene og sykehuset? Hvordan vi kan finne riktig kanal i samarbeidet? Er helsefellesskapet en ressurs? 

Møtet viser til de grader at man sammen kan finne løsninger og tiltak innen drift og utvikling. Blant annet:

  • Det pustes liv i fagnettverket for rusbehandling og psykisk helse (RoP). 
  • Pumper for intravenøs distribusjon av legemidler kan vise seg å være en nøkkel til å frigjøre kapasitet både i kommunehelsetjenesten og i sykehuset.
  • Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft er et godt utgangspunkt for å finne riktige tiltak for kreftpasienter, men også for andre med alvorlige helseutfordringer. 

Utrolig inspirerende å få delta i møte mellom engasjerte og dedikerte ledere som tydelig viser at man må finne løsninger sammen. 

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord
Det ble gode diskusjoner.