Blodtransfusjon i kommunehelsetjenesten

I henhold til Avtale om blodtransfusjon mellom blodbankene i Nordlandssykehuset HF og kommunene (se delavtale under tjenesteavtale 6) og krav til dokumentert opplæring har Blodbanken i Nordlandssykehuset HF laget e-læringskurs i blodtransfusjon til bruk for kommunehelsetjenesten.

E-læringskurset er laget i programmet Kursbygger. Ansatte i kommunene tar dette e-læringskurset og ved bestått kurs får utstedt kursbevis. Kurset er gyldig i ett år.

Per i dag finnes ingen elektronisk plattform i kommunene som e-læringskurset kan kobles på. Som midlertidige løsningen for opplæring i blodtransfusjoner i kommunene, legger Nordlandssykehuset HF lenken til e-læringskurset i blodtransfusjon på denne nettsiden. Mulighet for utstedt kursbevis etter e-læringskurs finnes ikke per i dag.

Kommunene kan laste ned kurset og benytte dette i opplæring. Kommunene har selv ansvaret for å dokumentere at de ansatte har gjennomført kurset i henhold til overnevnte avtale.

Ved ytterligere behov for opplæring og kurs i blodtransfusjon er Blodbankene Nordlandssykehuset HF behjelpelig. Sist oppdatert 29.06.2021