Aktivt samarbeid der folk bor

Det var stort engasjementet rundt mulighetene for samarbeid da kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan møtte Nordlandssykehuset Lofoten i Henningsvær på onsdag.

Stian Molvik, Samhandlingsavdelingen Nordlandssykehuset
Publisert 16.06.2023
Lofoten

Lise Marie Lyngmo (bakerst), Tone Krüger, Turid Amundsen, Birgitte Aulie, Tina E. Figenschau, Mette Nygård, Siw Skaar, Sissel Juliussen, Merete Breivik, Stian Molvik og Knut Erik Dahlmo

Onsdag 14. juni møtte lederne for helse- og omsorgssektoren i kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan avdelingslederne for kirurgisk og medisinsk avdeling ved Nordlandssykehuset Lofoten i Henningsvær. Disse representerer topplederne for helse i Lofoten. 

Muligheter og utfordringer
Møtet er det første der helseledernettverket for kommunallederne i Lofoten inviterer avdelingslederne i sykehuset inn i sitt nettverk. Det resulterte i en svært aktiv og begivenhetsrik dag der muligheter og utfordringer ble delt med engasjement og vilje til endring fra alle parter.  

Vi har et godt helsevesen i Lofoten, det sørger kommunene og Nordlandssykehuset for. Det er likevel utfordringer og rom for forbedring som kan gi folk i Lofoten et enda bedre helsetilbud.  

Nytt møte til høsten

​Kort sagt, møtet ble en suksess. Engasjementet rundt mulighetene var såpass stort at man bare kom halvveis i agendaen. Det er prisen å betale for at lederne blir bedre kjent med hverandre og hverandres organisasjoner. Helselederne er enige om nytten av å møtes, at kommunene i Lofoten og Nordlandssykehuset sammen har en del å ta tak i, blant annet peker helsetilbudet til barn og unge seg ut som et satsingsområde fremover. Andre områder å samarbeide på er forebyggende og helsefremmende arbeid, rekruttering av helsepersonell og legge til rette for enda bedre samhandling mellom pasienter, pårørende og helsepersonell i både kommune og sykehus.

Lederne møtes igjen til høsten, med ambisjoner om konkrete tiltak. 

Tre delatkere med kake

Lise Marie Lyngmo RKK Lofoten, Turid Amundsen Vestvågøy kommune og Tone Krüger USHT Nordland