Rettigheter ved pasientopplæring

Pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger.

​Permisjon/fri fra jobb

De fleste arbeidsgivere gir ansatte permisjon med lønn når behandlingen/ kurset er rekvirert av lege. Hver enkelt oppfordres til å kontakte arbeidsgiver/ fagforening for å finne ut hvilke regler som gjelder ved sin arbeidsplass/bedrift. Det kan være at en kan benytte seg av velferdspermisjon, egenmelding eller sykmelding.

Opplæringspenger ved barns sykdom og tapt arbeidsfortjeneste  

Du kan få opplæringspenger dersom du har inntektstap når du deltar på kurs eller annen opplæring som er nødvendig for at du kan ta deg av og behandle et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn som du har omsorg for.

Les mer om opplæringspenger hos NAV

Reise- og oppholdsutgifter

Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport. Ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor.

Les mer om pasientreiser

Sist oppdatert 23.05.2024