Rett til tolk

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Mer om rett til tolk på helsenorge.no
 • Du skal ha informasjon om egen helsetilstand og behandling på et språk du forstår.
 • Helsetjenesten har plikt til og ansvar for å bestille tolk.
 • Tolketjenesten er gratis for pasienten.
 • Du kan ringe til helsetjenesten og be om at den bestiller tolk.
 • Du kan ha rett til tolk selv om du snakker norsk til daglig.
 • Bare en kvalifisert tolk skal brukes som tolk.
 • Barn eller andre familiemedlemmer skal ikke brukes som tolk.
 • Helsepersonell har plikt til å vurdere om det er behov for tolk.
 • Helsepersonell har plikt til å gi helsehjelp på en forsvarlig måte og sikre at det er god informasjon og kommunikasjon.
 • Hvis du har begrensede norskkunnskaper kan det hende at det er behov for tolk for å sikre at alt som blir sagt blir forstått.
 • Hvis du ikke kan møte til avtalt time, må du avbestille senest 24 timer i forveien. Hvis ikke, må du likevel betale for konsultasjonen. Det er særlig viktig å huske på dette når tolk er bestilt.

Pasient og tolk – En brosjyre på mange språk om tolk i helsetjenesten (helsedirektoratet.no)​​

Nordsamisk tolk

Pasienter som har avtale med eller blir innlagt på en av avdelingene til sykehusene/klinikkene i Helse Nord har tilgang til nordsamisk tolk i tidsrommet kl. 08.00-22.00 hele uka.

Tolketjenesten (finnmarkssykehuset.no)
Samisk flagg
Sist oppdatert 26.03.2024