En kvinne og en mann som sitter ved et bord

Psykisk helse for barn og unge

Samhandlingsforløp – en pilot mellom Bodø Kommune og Nordlandssykehuset HF.

​​I tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 har Nordlandssykehuset og kommunene etablert helsefelleskap. Navnet er Helsefelleskap Lofoten, Vesterålen og Salten. Målet med helsefellesskap er å skape mer bærekraftig helse- og omsorgstjenester til pasienter som trenger tjenester både fra spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Et av de sentrale satsningsområdene innenfor helsefellesskapene er barn og unge. Nordlandssykehuset HF og Bodø Kommune piloterer noe av dette arbeidet innenfor psykiske helsetjenester for barn og unge. Dette gjør vi gjennom å beskrive samhandlingsforløp som går på tvers av tjenestenivåene. 

Verktøyet består av samhandlingsforløp innenfor de vanligste psykiske helseplagene hos barn og unge. Samhandlingsforløpene gir en kortfattet oversikt over de ulike tjenestene sin rolle og ansvarsområde. Forløpene er først og fremst laget for fagfolk for at de skal kunne gi barn og unge et sammenhengende hjelpetilbud. Det finnes også egen informasjon for barn, unge og deres foresatte om hvor de kan få hjelp. 

​​


Sist oppdatert 30.08.2022