Oversikt over brukerorganisasjoner

Her finner du en alfabetisk oversikt over alle brukerorganisasjoner i landet, og hvem som har et likepersonstilbud.

To hvite statuer som holder rundt hverandre

Pasient- og brukerorganisasjonene

​Pasient- og brukerorganisasjonene arbeider for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for personer med sykdom og nedsatt funksjonsevne.​
En likeperson er en person som selv har en sykdom, eller en pårørende til en som er syk. Likepersonen er frivillig, kan fungere som en samtalepartner, og ut fra egne erfaringer bistå som støtte. Likepersonen har taushetsplikt.

 
 


Actis - Rusfeltets sam​​​arbeidsorgan ​​

Kontakttelefon: 23 21 45 00


​ADHD-​Nor​​g​​​e

Kontakttelefon: 67 12 85 85
Likepersonstilbud: Ja

Al-Ano​​​​n - Håp og hjelp for famili​e og ​venner av folk med drikkeproblemer

Kontakttelefon: 48 30 59 99

A-larm​ - Bruke​r- og p​årørendeorganisasjon innen rusfeltet

Kontakttelefon: 45 42 34 54

Alltid Litt sterk​e​​re - Organisasjonen for ALS berørte


​Alopeciafore​​ni​​​ngen Norge​​

Kontakttelefon: 95 75 49 29
Likepersonstilbud: Ja

Amath​​​​ea​​

Kontakttelefon: 90 65 90 60

Ammehjel​​​pen​

Kontakttelefon: 99 26 97 26

ANANKE​​ - N​orsk​​​ OCD og angstforening

Kontakttelefon: 93 81 74 41  
Likepersonstilbud: Ja

Angstring​​​en​

Kontakttelefon: 22 22 35 30
Likepersonstilbud: Ja

Anonyme ​alko​holikere​​

Kontakttelefon: 91 17 77 70

Arbeidsmiljøskaddes l​andsforening​​​

E-post: post@nhf.no
Kontakttelefon: 24 10 24 00
Likepersonstilbud: Ja

​Aurora​​ - Støttefor​​ening for mennesker med psykiske helseproblemer


Autismefor​​eninge​​n

Kontakttelefon: 23 05 45 70
Likepersonstilbud: Ja

Av-​og-​​til

Kontakttelefon: 41 10 16 21BAR - ​​​​Barn av rusmisbrukere

Likepersonstilbud: Ja

Bipolarfor​​eningen i No​rge

Kontakttelefon: 21 99 65 01  
Likepersonstilbud: Ja
​​

Barnekreftforening​en

Kontakttelefon: 91 90 20 99
Likepersonstilbud: Ja

Blodkreftfor​eningen

Kontakttelefon: 97 62 75 11
Likepersonstilbud: Ja

Blærekreftforenin​​gen

Kontakttelefon: 47 48 96 00
Likepersonstilbud: Ja 

Brystkreftforeni​​​​ngen

Kontakttelefon: 21 49 24 79
Likepersonstilbud: Ja

Bekhterev N​​orge

Kontakttelefon: 91 88 32 56
Likepersonstilbud: JaCarciNor – Nevroendokrin (NET) kre​ft

Kontakttelefon: 21 42 06 80
Likepersonstilbud: Ja

Cerebral parese-for​​eningen

E-post: post@cp.no
Kontakttelefon: 22 59 99 00
Likepersonstilbud: Ja


DEBRA Norge for personer med Epidermo​​lysis Bullosa

Likepersonstilbud: Ja​

Demens. Nasjonalforeningen for folkeh​​​elsen

Kontakttelefon: 23 12 00 40
Likepersonstilbud: Ja

Demenslinjen svarer på spørsmål om både demens og Alzheimer. ​Det finnes foreløpig ingen egen organisasjon for Alzheimer. ​

Diabetesforbundet​

Kontakttelefon: 23 05 18 00
Diabeteslinjen: 81 52 19 48 
Likepersonstilbud: Ja

Dixi Ressurssent​er

Kontakttelefon: 22 44 40 50
Likepersonstilbud: Ja

Dysleksi Norge - For alle med lese- og ​​skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.

E-post: post@dys.no
Kontakttelefon: 22 47 44 50

Dysleksi ungdo​m

Kontakttelefon: 22 47 44 50


​​Endometrioseforeningen

www.endometriose.no
E-post: post@endometriose.no​
Kontakttelefon: 45 21 55 55
Likepersonstilbud: Ja


Forbundet for transpersoner i No​rge

www.ftpn.no
E-post: post@ftpn.no
Likepersonstilbud: Nei​

Forbundet tenner og helse​

www.tenneroghelse.no
E-post: post2@tenneroghelse.no
Kontakttelefon: 99 42 23 45
Likepersonstilbud: Nei​

Foreningen for autoimmune leversykdomm​er

www.autoimmunlever.no
E-post: leder@fal.link
Kontakttelefon: 95 94 95 61
Likepersonstilbud: Ja​

Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom

www.fbbs.no
Kontakttelefon: 90 07 34 92
Likepersonstilbud: Ja​

Foreningen for bløder​e i Norge

www.fbin.no  
E-post: fbin@fbin.no
Kontakttelefon: 22 20 03 90

Foreningen for el-overfølsomme
E-post: post@felo.no
Kontakttelefon: 33 48 13 00
Likepersonstilbud: Nei

Foreningen for fragilt X-syndrom​

www.frax.no
E-post: post@frax.no
Kontakttelefon: 47 38 57 30
Likepersonstilbud: Ja​

Foreningen for hjertesyke ​barn

www.ffhb.no
E-post: ffhb@ffhb.no
Kontakttelefon: 23 05 80 00
Likepersonstilbud: Ja​


Foreningen for intensiv stimulering av hjer​neskadde

Foreningen for kroniske smertepasienter

www.kroniskesmerter.no
E-post: post@kroniskesmerter.no
Telefon: 46 77 06 68
Likepersonstilbud: Ja​

Foreningen for muskelsyke

www.ffm.no
E-post: ffm@ffm.no
Kontakttelefon: 41 19 07 02
Likepersonstilbud: Ja​

Foreningen for muskelsykes ungdom

www.ffmu.no
E-post: ffmu@ffm.no
Likepersonstilbud: Ja​

Foreningen Norges døvblin​de

www.fndb.no             
E-post: fndbred@fndb.no
Kontakttelefon: 22 93 33 50
Likepersonstilbud: Ja​

Foreningen rastløse be​in

www.rastlos.org
E-post: post@rastlos.org
Kontakttelefon: 22 20 03 90
Likepersonstilbud: Ja​

Foreningen Retten til en verdig død

www.aktivdodshjelp.org
E-post: post@aktivdodshjelp.org
Kontakttelefon: 99 12 69 80

Fotfeilforening​en

www.nhf.no
E-post: nhf@nhf.no​
Kontakttelefon:24 10 24 00
Likepersonstilbud: Ja​

FUNKIS - S​tudieforbund

www.funkis.no
E-post: post@funkis.no
Kontakttelefon: 23 16 19 80
Likepersonstilbud: Ja​

Funksjonshemmedes Fellesorgani​​sasjon (FFO)

www.ffo.no
E-post: post@ffo.no​
Kontakttelefon: 23 90 51 50
Likepersonstilbud: Ja​


Gynkreftforeningen

www.gynkreftforeningen.no​
E-post: kontakt@gynkreftforeningen.no
Kontakttelefon: 97 53 56 59
Likepersonstilbud: Ja​

 

Handikappede barns foreldrefore​​ning

www.hbf.no
E-post: hbf@hbf.no
Kontakttelefon: 92 44 36 97
Likepersonstilbud: Ja​
 

Harry Benjamin ress​urssenter

www.hbrs.no
E-post: info@hbrs.no
Kontakttelefon: 22 11 40 40
 

HBRS – landsforeningen for trans​kjønnete

www.hbrs.no
E-post: info@hbrs.no​
Kontakttelefon: 22 11 40 40 
Likepersonstilbud: Ja​
 

Helseutvalget - Sammen for bedre homohelse

www.helseutvalget.no
E-post: post@helseutvalget.no
Kontakttelefon: 23 35 72 00
Likepersonstilbud: Nei​
 

HivNorg​​e

www.hivnorge.no
E-post: post@hivnorge.no
Kontakttelefon: 21 31 45 80
Likepersonstilbud: Ja​
 

Hjernesvulstforeninge​n

www.hjernesvulst.no
E-post: post@hjernesvulst.no
Kontakttelefon: 21 42 04 24
Likepersonstilbud: Ja​
 

Hodepine Norge

www.hodepinenorge.no
E-post: post@hodepinenorge.no
Kontakttelefon: 22 55 50 55
 

Hvite ​​Ørn

www.hviteorn.no
E-post: post@hviteorn.no
Kontakttelefon: 22 20 03 90
Likepersonstilbud: Ja​
 

Hypofyse- og binyreforeningen

www.hybi.no
E-post: it@addison.no
Kontakttelefon: 94 08 34 50
Likepersonstilbud: Ja​
 

Hørselshemmedes landsfo​rbund

www.hlf.no​
E-post: hlf@hlf.no
Kontakttelefon: 22 63 99 00
Likepersonstilbud: Ja​
 

Hørselshemmedes landsforbunds​​​ ungdom

www.hlf.no/hlfu
E-post: post@hlfu.no
Kontakttelefon: 48 25 00 29
Likepersonstilbud: Ja​
 

Høysensitiv Nor​ge

 

Iktyosefore​ningen

www.iktyose.no
E-post: ikytose@gmail.no
Kontakttelefon: 97 47 62 83
Likepersonstilbud: Ja​


Klinefelterforeningen

www.klinefelter.no      
E-post: kontakt@klinefelter.no
Kontakttelefon: 97 74 98 00
Likepersonstilbud: Ja​

Knappenfor​eningen

www.knappenforeningen.no
E-post: post@knappenforeningen.no
Kontakttelefon: 45 91 77 04
Likepersonstilbud: Ja                                                                       ​

Kreftforeni​ngen

www.kreftforeningen.no
E-post: post@kreftforeningen.no
Kontakttelefon: 21 49 49 21
Likepersonstilbud: Ja​

Krisesentersekretariatet​

www.krisesenter.com
E-post: post@krisesenter.com
Kontakttelefon: 90 57 91 18


Landsforbundet for utviklingshemme​de og pårørende

www.lupeorg.no
E-post: post@lupeorg.no
Kontakttelefon: 94 88 92 41
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforening for Porfyri

www.porfyriforeningen.no
E-post: post@porfyriforeningen.no
Kontakttelefon: 90 04 69 89
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for AMC, Arthtogryposis Multiplex Congenita

E-post: nhf@nhf.no
Kontakttelefon: 24 10 24 00
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for amputer​te

www.lfa.no
E-post: post@nhf.no
Kontakttelefon: 24 10 24 00 (Norges Handikapforbund)
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

www.lhl.no
E-post: post@lhl.no
Kontakttelefon: 67 02 30 00
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for hjerte- og lungesy​ke – hjerneslag

www.lhl.no
E-post: hjerneslag@lhl.no
Kontakttelefon: 67 02 30 00
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for hjerte- og lun​​​gesyke - Hjerneslag barn og ungdom

www.lhl.no/lhl-hjerneslag/barn-og-ungdom
Kontakttelefon: 67 02 30 23

Landsforeningen for hjerte- og​​ lungesyke - Hjerneslag ung

www.lhl.no/lhl-hjerneslag/hjerneslag-ung
E-post: hjerneslag.ung@lhl.no
Kontakttelefon: 90 50 64 49
​​​

Landsforeningen for Huntingtons sy​kdom

www.huntington.no
E-post: leder@huntington.no
Kontakttelefon: 93 25 52 54
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for kombinert s​yns- og hørselshemmede/døvblinde

www.lshdb.no                       
E-post: kontor@lshdb.no
Kontakttelefon: 22 41 34 24
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for kvi​​nner med bekkenleddsmerter

www.lkb.no
E-post: post@lkb.no
Kontakttelefon: 24 10 24 00 (Norges Handikapforbund)
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for nakkeskadde

www.lfn.no
Kontakttelefon: 24 10 24 00 (Norges Handikapforbund)
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for nyrepasienter ​og transplanterte

www.lnt.no
E-post: post@lnt.no
Telefon: 23 05 45 50
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for nyrepasienter o​g transplantertes barn og ungdom

www.lnt.no/om-lnt/barne-og-ungdomsgruppen
E-post: marit.lundberg@lnt.no
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for overvektige

www.ffo.no
E-post: marimettegraff@gmail.com​
Kontakttelefon: 90 10 67 10

Landsforeningen for polioska​dde

www.lfps.no
Mail: post@lfps.no​

Landsforeningen for Prader-Willis syndrom

www.prader-willis.no
E-post: post@prader-willis.no
Kontakttelefon: 94 86 00 99
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for pårørende innen​ psykisk helse

www.lpp.no
E-post: lpp@lpp.no
Kontakttelefon: 21 07 54 33
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for ryggmargs​skadde

www.lars.no
E-post: kontakt@lars.no
Kontakttelefon: 24 10 24 00  (Norges Handikapforbund)
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for slagrammede

www.slag.no
E-post: leder@slag.no
Kontakttelefon: 48 99 97 97
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for voldsof​re

E-post: margit@landsforeningenforvoldsofre.no
Kontakttelefon: 22 16 40 00
Gratis advokatkonsultasjon: post@advokat-teigstad.no
Gratis advokatvakttelefon: 22 34 30 00
Likepersonstilbud: Nei​

Landsforeningen mot seksuelle ​overgrep

www.lmso.no
E-post: post@lmso.no
Kontakttelefon: 91 90 23 68
Likepersonstilbud: Nei​

Landsforeningen uventet barned​​ød

www.lub.no
E-post: post@lub.no
Kontakttelefon: 22 54 52 00
Likepersonstilbud: Ja

Landsforeningen We shall overcome

www.wso.no
E-post: post@wso.no
Kontakttelefon: 22 41 35 90
Likepersonstilbud: Ja​

Leppe-ganespalteforening​en

www.lgs.no    
E-post: leder@lgs.no​
Likepersonstilbud: Ja​

LEVE – landsforeningen for etterlatte ved selvmord

www.leve.no
E-post: post@leve.no
Kontakttelefon: 22 36 17 00
Likepersonstilbud: Ja​

Leverforeningen - For leversyke barn og unge

www.leverforeningen.no
E-post: kontakt@leverforeningen.no
Kontakttelefon: 97 56 95 13
Likepersonstilbud: Ja​

Lungekreftforeningen

www.lungekreftforeningen.no
E-post: post@lungekreftforeningen.no  
Kontakttelefon: 93 47 01 21
Likepersonstilbud: Ja​

Lymfekreftfor​enin​​​gen

www.lymfekreft.no
E-post: post@lymfekreft.no
Kontakttelefon: 23 90 50 08
Likepersonstilbud: Ja​

 

Mage-tarmforbundet ung

www.magetarm.no/om-mage-tarm-forbundet/organisasjonsinfo/ung
E-post: ung@magetarm.no
Likepersonstilbud: Ja​
 

Mage-tarmforb​undet

www.magetarm.no
E-post: post@magetarm.no
Kontakttelefon: 99 57 47 39
Likepersonstilbud: Ja​
 

Marborg - Pasienter i metado​n/subuteks behandling

www.marborg.no
E-post: post@marborg.no
Kontakttelefon: 93 40 89 12
Likepersonstilbud: Nei​
 

Marfanforeningen

www.marfan.no         
E-post: info@marfan.no
Kontakttelefon: 46 66 00 06
Likepersonstilbud: Ja​
 

Melanomfo​reningen

www.melanom.no​
E-post: post@melanom.no
Kontakttelefon: 97 73 53 55
Likepersonstilbud: Ja​
 

Mental Hel​​se Ungdom

www.mentalhelseungdom.no
E-post: post@mhu.no
Telefon: 21 45 61 00

Momentum foreningen f​or amputerte, dysmelister og ortosebrukere
https://www.ms.no
E-post: epost@ms.no
Telefon: 22 47 79 90

Multippel-sklerose forbund​et

www.ms.no
E-post: epost@ms.no
Kontakttelefon: 22 47 79 90
Likepersonstilbud: Ja​
 

Munn- og halskreftfor​​eningen

www.munnoghalskreft.no
E-post: post@munnoghalskreft.no
Kontakttelefon: 22 53 52 35
Likepersonstilbud: Ja​
 


NA Norge - Ano​nyme narkomane

www.nanorge.org
E-post: telefon@nanorge.org
Kontakttelefon: 90 52 93 59
Likepersonstilbud: Nei​

Nasjonalforeningen for fo​lkehelsen

www.nasjonalforeningen.no
E-post: hjertelinjen@nasjonalforeningen.no
Kontakttelefon: 23 12 00 50

Norges astma- og allergi​forbund

www.naaf.no
E-post: post@naaf.no
Kontakttelefon: 23 35 35 35
Likepersonstilbud: Ja​

Norges astma- og allergiforbun​​ds ungdom

www.naaf.no
E-post: naafu@naaf.no | alexei.smirnov@naaf.no​
Likepersonstilbud: Ja​

Norges blindefo​r​bund

www.blindeforbundet.no
E-post: info@blindeforbundet.no
Kontakttelefon: 23 21 50 00
Likepersonstilbud: Ja​

Norges blindeforbunds ungdo​m

www.nbfu.no
E-post: kontoret@nbfu.no
Kontakttelefon: 23 21 50 57

Norges døvef​orbund

www.doveforbundet.no
E-post: post@doveforbundet.no
Kontakttelefon: 23 31 06 30
Likepersonstilbud: Ja​


Norges fibromy​​algiforbund

www.fibromyalgi.no
E-post: post@fibromyalgiforbundet.no
Kontakttelefon: 32 80 90 90
Likepersonstilbud: Ja​

Norges handikapforbund

www.nhf.no   
E-post: nhf@nhf.no
Kontakttelefon: 24 10 24 00
Likepersonstilbud: Ja​

Norges handikapforbunds un​​gdom

www.nhfu.nhf.no
E-post: nhfu@nhf.no
Kontakttelefon: 24 10 24 00
Likepersonstilbud: Ja​

Norges myalgisk-encefal​opati forening

www.me-foreningen.info
E-post: post@me-foreningen.no
Telefon: 21 68 81 50
Likepersonstilbud: Ja​

Norges parkinsonfor​bund

www.parkinson.no 
E-post: post@parkinson.no
Telefon: 22 00 83 00
Likepersonstilbud: Ja​

Norges whiplash forbund

www.nwf.no
E-post: post@nwf.no
Kontakttelefon: 91 00 35 07

Norsk craniofacial ​forening

www.craniofacial.no 
E-post: norsk.craniofacial.forening@gmail.com
Kontakttelefon: 91 75 84 71
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk c​​øliakiforening

www.ncf.no
E-post: post@ncf.no
Kontakttelefon: 22 40 39 00

Norsk cøliakiforenings ​ungdom

www.ncfu.no
E-post: post@ncfu.no
Kontakttelefon: 22 33 31 45

Norsk dysmeliforening -​​ Medfødt mangel på arm og/eller ben

www.dysmeli.no
E-post: info@dysmeli.no
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk dystonifo​rening 

www.dystoni.no
E-post: kontakt@dystoni.no
Kontakttelefon: 92 80 78 22
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk epilepsiforbund

www.epilepsi.no
E-post: post@epilepsi.no
Kontakttelefon: 22 47 66 00
Likepersonstilbud: Nei​

Norsk forbund for svaksynt​e

www.svaksynte.no 
E-post: tharald@svaksynte.no
Kontakttelefon: 90 96 75 06

Norsk forbund for utviklingshemmede

www.nfunorge.org    
E-post: post@nfunorge.org
Kontakttelefon: 22 39 60 50
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk forening for anala​tresi

www.analatresi.no
E-post: post@analatresi.no
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Norsk forening for Angelm​ans syndrom

www.angelman.no
E-post: post@angelman.no
Kontakttelefon: 91 72 64 12
 ​

Norsk forening for arvelig spastis​k paraparese/-ataksi

www.naspa.no
E-post: naspa@nhf.no
Kontakttelefon: 24 10 24 00
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Norsk forening for cystisk fib​rose

www.cfnorge.no                    
E-post: post@nfcf.no​
Kontakttelefon: 41 27 41 51
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Norsk forening for Ehlers-Danlos s​yndrom

www.eds-foreningen.no
E-post: post@eds-foreningen.no​
Kontakttelefon: 40 49 80 99
Likepersonstilbud: Ja
 

Norsk forening fo​r nevrofibromatose

www.nffnf.no 
Epost: post@nffnf.no         
Telefon: 41 20 29 06
Likepersonstilbud: Ja

Norsk forening for osteogenesis imperfecta

www.nfoi.no  
E-post: post@nfoi.no​
Kontakttelefon: 90 11 99 21
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk forening for personer med​ urologiske sykdommer og inkontinens

www.nofus.no
E-post: post@nofus.no​
Kontakttelefon: 97 60 15 26
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk forening for Rett syndrom

www.rettsyndrom.no            
E-post: post@rettsyndrom.no
Kontakttelefon: 95 13 37 79
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Norsk forening for stomi, reservo​ar og mage- og tarmkreft

www.norilco.no
Epost: post@norilco.no​
Kontakttelefon: 24 02 22 24
Likepersonstilbud: Ja ​

Norsk forening for stomi, reservoar​ og mage- og tarmkreft ungdom

www.norilco.no/ungdom
E-post: ungdom@norilco.no
Kontakttelefon: 24 02 22 24
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk forening for tuberøs​ sklerose

www.ffo.no  
E-post: post@nfts.no
Kontakttelefon: 95 81 01 55
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk glaukomforen​ing

www.glaukomforeningen.no
E-post: post@glaukomforeningen.no
Kontakttelefon: 97 00 86 13
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk hemokromatoseforbund

www.hemokromatose.no      
E-post: info@hemokromatose.no
Kontakttelefon: 46 63 05 66
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk Immunsviktforening

www.immunsvikt.no
E-post: info@immunsvikt.no
Kontakttelefon: 92 66 29 57
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Norsk interesseforening for enucleerte

www.dam.no     
Kontakttelefon: 90 20 98 90

Norsk interessefo​rening for stamming og løpsk tale

www.stamming.no
E-post: post@stamming.no
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Norsk intravenøsforeni​ng

www.nifo.no
E-post: post@nifo.no
Kontakttelefon: 99 32 64 36
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Norsk Lyme Borrelios​e-forening

www.lyme.no
E-post: post@lyme.no
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Norsk lymfødem- og lipødemforbu​nd

www.nllf.no
E-post: kontoret@nllf.no
Kontakttelefon: 23 05 45 77
Likepersontilbud: Ja
 ​

Norsk NCL-foreni​ng

www.nncl.no
E-post: post@nncl.no
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk nettverk for Down syndrom

www.nnds.no

Norsk osteoporoseforbund

www.nof-norge.no
E-post: nof@nof-norge.no
Kontakttelefon: 45 26 94 44
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Norsk pasientforening

www.pasient.no
E-post: post@pasient.no
Kontakttelefon: 22 00 74 00

Norsk pasientska​deerstatning

www.npe.no
E-post: npepost@npe.no
Kontakttelefon: 22 99 45 00
 ​

Norsk revmatikerforbun​d

www.revmatiker.no
E-post: post@revmatiker.no
Kontakttelefon: 22 54 76 00
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Norsk revmatikerforbunds barne- og u​ngdomsgruppe

www.revmatiker.no/barn-og-unge
E-post: burgnorge@revmatiker.no
Kontakttelefon: 90 77 35 02
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Norsk Sarkoidose Forening

www.sarkoidose.no
E-post: postkasse@sarkoidose.no
Kontakttelefon: 61 23 25 00
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk Tourette Fore​ning

www.touretteforeningen.no
E-post: post@tourettesforeningen.no
Kontakttelefon: 31 41 10 55
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Nye pluss – HIV-positives landsfore​​ning

Facebook: Nye Pluss – Hivpositives landsforening
E-post: kfangen21@gmail.com​
Kontakttelefon: 92 01 31 44


Orga​ndonasjon

Kontakttelefon: 21 04 34 00


​OSLERforeningen-Norge

Kontakttelefon: 97 53 57 64
Likepersonstilbud: Ja


Pancreaskreft Nettverk Norge

E-post: post@pknn.no
Telefon: 97 06 20 02
Likepersonstilbud: Ja


​Pasient- o​g brukerombudet

Personskadeforbundet L​​TN

Kontakttelefon: 22 35 71 00
Likepersonstilbud: Ja

Personskadeforbundet LTN ung​​dom

Pre​maturforeningen

Kontakttelefon: 94 19 63 48


ProLAR - Nasjonalt forbund for folk i L​​​AR

Telefon: 41 30 70 39
Likepersonstilbud: Nei

Prostatakreftforeningen
Kontakttelefon: 22 53 55 35
Likepersonstilbud: Ja

Psoriasis- og e​​ksemforbundet

Kontakttelefon: 23 37 62 40
Likepersonstilbud: Ja

Psoriasis- og eksemforbund​et ung

Kontakttelefon: 23 37 62 40  
Likepersonstilbud: Ja


Retinis pigmentosa foreningen i Nor​ge

E-post: post@rpfn.no
Kontakttelefon: 99 46 95 43
Likepersonstilbud: Ja

Retretten - Interesseor​ganisasjon for rusmisbrukere

Kontakttelefon: 22 20 93 92
Likepersonstilbud: Nei


RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet

Likepersonstilbud: Nei


Ryggforening​en

Kontakttelefon: 69 26 87 00
Likepersonstilbud: Ja


Ryggmargsbrokk- og hydrocep​halusforeningen

Kontakttelefon: 41 00 82 57
Likepersonstilbud: Ja


Rådet f​or psykisk helse

Kontakttelefon: 23 10 38 80
Likepersonstilbud: Ja


Rådgivning om spiseforsty​rrelser

Kontakttelefon: 94 81 78 18
Likepersonstilbud: JaSamarbei​dsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

E-post: post@safo.no
Kontakttelefon: 22 39 60 52


Sarko​​mer

Kontakttelefon: 22 20 03 90
Likepersonstilbud: Ja 


Selvhjelp Norg​​e

Kontakttelefon: 23 33 19 00
Likepersonstilbud: Ja


Spiseforstyrrelsesf​​oreningen

Kontakttelefon: 22 94 00 10
Likepersonstilbud: Nei


Stiftelsen Org​andonasjon

Stoffsk​​ifteforbundet

Kontakttelefon: 22 94 10 10
Likepersonstilbud: Ja


​Stoffskifteforb​undet ung

Søvnforenin​gen

Telefon:  48 28 03 83
Likepersonstilbud: Ja

Thyroidea No​rge

Kontakttelefon: 92 23 70 10


​Turner syndromfor​eningen Norge

Tvillingforeldreforeningen
Un​g Kreft

Kontakttelefon: 97 07 84 30
Likepersonstilbud: Ja


​Ungdiabe​tes

E-post: post@diabetes.no
Kontakttelefon: 23 05 18 00
Likepersonstilbud: Ja


Ungdom mot n​​arkotika

Kontakttelefon: 23 21 45 95
Likepersonstilbud: Nei

Vi som har et barn fo​r lite

Vitiligo Norg​​e

Kontakttelefon: 40 59 09 00
Likepersonstilbud:


Voksne​​ for barn - For t​rygg barndom og god psykisk helse

Kontakttelefon: 48 89 62 15
Likepersonstilbud: Nei

Voksne med medfødt h​​jertefeil
E-post: post@vmh.no
Kontakttelefon: 23 05 80 00   
Likepersonstilbud: Ja
Ønskebarn - Forening​en for ufrivillig barnløse

Kontakttelefon: 48 08 51 03
Likepersonstilbud: Ja


​​
Sist oppdatert 12.02.2024