Etter behandling (om å leve med sykdom)

Å leve med sykdom kan for noen være lett og for noen mer vanskelig. Husk at helsepersonell er her for deg. For unge er det viktig å kunne leve så normalt som mulig. Det er viktig å huske på at du er ikke sykdommen din og du skal fortsatt kunne leve ditt liv med dine venner og familie. Sykdommen skal ikke definere hvem du er.

Etter behandling
Når du er syk, uansett psykisk eller fysisk, vil du kjenne at kroppen og psyken er sliten. 

Er du psykisk syk kjenner du at det også tærer på din fysiske helse, og ved fysisk sykdom vil du kjenne at psyken kan bli dårligere. Det er også viktig å passe på å si ifra til helsepersonell om du føler at sykdommen din går begge veier slik at de kan hjelpe deg best mulig. Kroppen og psyken henger sammen. 

Hvis det er noe du lurer på etter at du er ferdig med behandlingen – ta kontakt med sykehuset.


Sist oppdatert 26.09.2022