Dine rettigheter

Som ungdom på sykehuset har du mange rettigheter. Hvilke rettigheter du har, er avhengig av alderen din.

Brukermedvirkning betyr at du som pasient har rett til å bestemme over egen helse og behandling. Kort oppsummert betyr det:

 • Informasjon i en form som unge forstår
 • Rett til å si sin mening og bli hørt
 • Rett til informert samtykke
 • Rett til medvirkning
 • Rett til at helsepersonell legger til rette for medvirkning
 • Taushetsplikt og foreldres rett til informasjon

Rettigheter knytt til alder

 • Rett til å få samme informasjon som foreldrene dine om sykdommen din, behandling og lignende. Informasjonen skal være i en form du forstår.
 • Rett til å være med på å bestemme hvilken behandling du skal få.
 • Rett til å være med å bestemme hvilken informasjon som skal gis til foreldrene dine.

Likevel: er du under 18 år har foreldrene dine rett på informasjon hvis den er nødvendig for at de skal kunne ivareta foreldreansvaret sitt. I noen tilfeller kan det likevel være så gode grunner for ikke å informere foreldre, at det bør respekteres. Dersom informasjon utleveres til dine foreldre, skal du få beskjed om det.


 • Når du har fylt 16 år, er du helserettslig myndig.
 • Rett til å bestemme selv i saker som angår din egen helse.
 • Rett på informasjon tilpasset deg og dine behov slik at du forstår den og kan ta overveide valg.
 • Rett til å si ja eller nei til undersøkelse og behandling og til å velge din egen fastlege.
 • Rett til å bestemme hvem som skal vite om hva du forteller til legen.
 • Rett til å bestemme om foreldrene dine eller andre skal være med deg til undersøkelse eller behandling.
 • Rett til å velge om opplysninger og prøver fra deg kan bli brukt til forskning.


 • Rett til å ha noen hos deg når du er på sykehus. En av foreldrene dine eller en annen voksen du kjenner, har rett til å få overnatte i nærheten av deg. Minst en av de voksne har rett til å få mat på sykehuset slik at dere kan spise måltidene sammen.
 • Rett til lek, aktiviteter og skoleundervisning når du ligger på sykehuset.
 • Rett til å få vite hva som feiler deg og hva slags hjelp du kan få.
 • Rett til å få en forståelig forklaring på hva som skal skje med deg på sykehuset. 

Ønsker du å vite mer om hvilke rettigheter du har?


Lovdata
Pasient- og brukerombudet
ung.no
Pasientreiser

 

 

 

 

Helserettigheter for barn og unge

Barn og ungdommer har en rekke rettigheter knyttet til helse- og omsorgstjenester. Det handler om blant annet rett til å bestemme selv, opplysninger om deg skal ikke deles med andre, rettigheter ved behandling, alvorlig syke foreldre eller søsken og rettigheter for ungdom med funksjonshemminger. I tillegg til hjelp hos fastlegen og på sykehus, har du rett til å få hjelp på helsestasjon og skolehelsetjenesten.
Les mer på helsenorge.no
Ungdom og voksen går sammen i en gang med mange vindu
Sist oppdatert 18.11.2022