Ungdomsrådet til Nordlandssykehuset

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset tar opp saker de mener er viktige for ungdom og gir råd til ledelsen. Har du innspill, ta kontakt med oss i Ungdomsrådet.

Har du innspill, ta kontakt med oss i Ungdomsrådet

 • Danielle Johanna Hansen, Leder
 • Olav Wiik Moland, Nestleder
 • Sunna​ Regine Inga, Samisk representant 
 • Linea Vold       
 • Lea Hasse
 • Trine Lise Antonsen
 • Karoline Steffensen
 • Mari-Sofie Nordland
 • Lina Ramberg Aas
 • Nikolai Heldahl
 • Vinjar Meosli
 • Håvard MolandUngdomsrådet er et foretaksovergripende organ og skal arbeide for ungdoms brukermedvirkning i alle Nordlandssykehusets klinikker. Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom på Nordlandssykehuset.

Les hele mandatet til UngdomsrådetLeder ungdomsrådet

Danielle Johanna Hansen

Leder, Ungdomsrådet

daniellejhansen@outlook.com
Nestleder Ungdomsrådet

Olav Wiik Moland

Nestleder i Brukerutvalget

olavwmoland@gmail.com​
Sissel Eidhammer

Sissel Eidhammer

Koordinator

sissel.eidhammer@nordlandssykehuset.no

Nyheter om Ungdomsrådet

  Kommende møter

  Tidligere møter i Ungdomsrådet med sakspapirer og referat

  2024

    Tilbakemelding til sykehuset

    Hvis du har noe du vil melde fra om etter din kontakt eller besøk med sykehuset, kan du fylle ut skjema på helsenorge.no. Det kan være alt fra henvisning, oppfølging, faktura, ris eller ros. Du logger deg inn med egen bruker.

    Tilbakemeldingsskjemaet finner du på helsenorge.no
    Teknisk tegning
    Sist oppdatert 05.06.2024