Dame med hijab prater med kollega

Media

Kommunikasjonsavdelingen koordinerer og samordner sykehusets kontakt med media, og er rådgivere for ansatte og ledere ved mediekontakt.

Vakttelefon, tlf. 48 02 07 71 (Ikke send sms) 

​Betjenes fra klokken 08.00-21.00.

kommunikasjon@nordlandssykehuset.no (betjenes 08.00-15.30 på hverdager)

Pressebilder av ledelsen for nedlasting (krediteres Nordlandssykehuset)  

Kommunikasjonsarbeidet i Nordlandssykehuset tar utgangspunkt i de lover og forskrifter som regulerer helsevesenet og offentlig virksomhet i Norge.

Nordlandssykehusets forhold til media skal være preget av åpenhet og forståelse for de ulike roller vi spiller i samfunnet. Kommunikasjonsavdelingen koordinerer kontakten med media og formidler kontakt til helseforetakets ledelse, fagmiljø og andre ansatte.
Alle pasienter har rett til vern mot spredning av opplysninger om personlige og helsemessige forhold. Dette gjelder også personer som har vært utsatt for ulykker.

Nordlandssykehuset gir derfor ikke opplysninger om skadeomfang på pasienter som er akuttinnlagt etter ulykker. I beredskapssituasjoner eller ved store hendelser kan det bli gjort andre vurderinger. 

Henvendelser om voldssaker og kriminalsaker må rettes til politiet.

Kommunikasjonsstrategi Nordlandssykehuset HF.pdf

Nordlandssykehusets retningslinjer for uttalelser til media.pdf

Media er velkommen til Nordlandssykehuset for å formidle nyheter fra vår virksomhet. Kommunikasjonsavdelingen bistår journalisten og fotografer med nødvendige avtaler for å gjennomføre intervju og fotografering/filming. 

Dersom media ønsker å intervjue pasienter, skal dette skje etter avtale og samtykke fra aktuell pasient. For barn og personer uten samtykkekompetanse, gjelder foreldrenes/verges samtykke. I slike tilfeller, skal media i tillegg kontakte Kommunikasjonsavdelingen som gjør nødvendige avtaler med ledelse på aktuell avdeling/enhet. Dette gjøres for å sikre at intervjuet kan gjennomføres i samråd med pasient og uten at det kommer i konflikt med pasientens behandling og øvrig aktivitet på avdelingen/enheten.

Fotografering, filming og lydopptak av generell karakter på sykehusenes avdelinger og områder, skal være avtalt med Kommunikasjonsavdelingen, som gjør nødvendige avklaringer med lokal ledelse på forhånd. I slike situasjoner må media påse at pasienter, pårørende og andre besøkende i sykehusene, ikke fotograferes, filmes eller gjøres lydopptak av.

Pasienter og pårørende som skal filmes eller fotografering skal gi sitt samtykke. Er det ikke samtykke, kan du heller ikke publisere det på sosiale medier. 

Helsepersonell har taushetsplikt. Det betyr at de har plikt til å aktivt hindre at andre får kjennskap til opplysninger om pasienten de har ansvar for. Respekter derfor hvis de ber deg om å slutte å fotografere eller filme.  

Nordlandssykehuset bruker sosiale medier for å kommunisere med alle våre målgrupper. ​

Du finner oss på følgende plattformer:

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube​​​

 

 • 14. november 2023
  Beredskapssjef i Nordlandssykehuset tilsatt

  Janne Sofie Øiesvold er tilsatt som beredskapssjef i Nordlandssykehuset.

 • 9. november 2023
  Vigdis gir de ansatte ønsketurnus

  I ett år har ansatte ved Kirurgisk og ortopedisk sengepost i Lofoten hatt innflytelse på hvilke vakter de får. - Jeg ønsket å se hva som skjedde. Det er jeg som er avhengig av de ansatte, det er ikke de som er avhengige av meg.

 • 31. oktober 2023
  Anne Grethe fikk kreft med spredning

  Da Anne Grethe Hansen (70) fikk kreftdiagnosen, fant hun fram krefter hun ikke visste hun hadde. I dag er hun frivillig på Vardesenteret og skal være med på 10-årsmarkeringen 31. oktober.

Sist oppdatert 17.04.2023