Sunniva (29) er stolt av arbeidsmiljøet

- Arbeidsmiljøet vårt er jeg stolt av! En god miks av kvinner og menn gjør arbeidsmiljøet godt og fullt av humor. Det er nesten fredagsstemning hver dag.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 12.10.2020
Sist oppdatert 10.02.2023


    

Sunniva Drage

Sunniva Drage er stolt av arbeidsmiljøet ved A2 og B2 ved Nordlandssykehuset.

Det sier Sunniva Drage (29). 

Hun er opprinnelig fra Saltdal, og jobber i dag som spesialradiograf ved Nordlandssykehuset i Bodø. 

- Jeg ble uteksaminert radiograf ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i 2014 og begynte som radiograf ved Nordlandssykehuset Bodø bare noen dager etter siste skoledag, forteller hun.

I tidsrommet 2018-2020 tok Drage videreutdanning i MR ved NTNU og jobber nå med en mastergrad i medisinsk bildeteknologi, retning MR. 

- Dette gjør jeg samtidig som jeg har 100 prosent stilling i tredelt turnus.  

Inkluderende gruppe

Drage skryter av arbeidsmiljøet ved A2 og B2 i Nordlandssykehuset i Bodø.

Radiografer
- Jeg vil påstå at vi er en inkluderende gruppe, at vi respekterer og tar hensyn til hverandre. Vi er en liten avdeling der alle kjenner alle, og der vi bryr oss om hverandre. 

I tillegg har de en egen sosialgruppe som arrangerer felleslunsj, fjelltur, lønningspils, lutefiskaften og blåtur både i lokalmiljøet og utenfor landegrensene. 

-   Det er alltid frivillig å delta, men jo flere jo bedre! Aktivitetene er ofte på et lavterskelnivå, man må ikke være topptrent eller betale mye for å delta, forteller hun. 

- Ofte finner vi på sosiale aktiviteter uten at sosialgruppa er arrangør. Vi trives såpass godt sammen at vi bruker fritida på hverandre også, eksempelvis fredagspils, hytteturer, konserter, hjelp til å mekke biler eller oppussing. Det er ikke til å stikke under en stol at man kanskje finner sine beste venner på arbeidsplassen, vi bruker jo så mye tid sammen i arbeidshverdagen.

Takhøyden er stor, og jeg føler at det aldri er et problem dersom jeg trenger hjelp [...]

Emosjonelt

I avdelingen er aldersspennet stort, fra unge studenter og nyutdannet radiografer, til radiografer moden for pensjon. 

- Vi skryter ofte av at vi har et ungt miljø, men vi har noen fantastiske radiografer med mange yrkesaktive år bak seg med mye kunnskap og erfaring i sekken. Det settes stor pris på! Det er alltid like emosjonelt når noen skal ut i pensjonisttilværelsen, da dette er radiografer som har formet oss og fungert som tidligere veiledere under utdanningen vår, og har hatt oss på opplæring når vi ble ansatt. Det er ikke rart vi har blitt så flinke.

Sunniva legger ikke skjul på at hun trives godt på jobb. 

- Dels fordi vi er en fremoverlent avdeling med mange flinke folk som gjerne deler kunnskap, men også fordi vi har et godt arbeidsmiljø hvor det er lov til å både le og gråte. Takhøyden er stor, og jeg føler at det aldri er et problem dersom jeg trenger hjelp eller veiledning i arbeidshverdagen - folk stiller opp! 

Hun forteller også at leder legger til rette for faglig utvikling der det er mulig. 

- Det har mye å si for hvor godt jeg trives. Selv om jeg kan være både værsjuk og vinterdeppa i januar, så gleder jeg meg til å komme på jobb. All ære til kollegaene mine på røntgen! 

Gjennomgang av røntgenbilder