Kirurg Kåre: - Sykepleierne er limet

For kirurg Kåre Nordland ved Nordlandssykehuset er sykepleierne uunnværlige i hans arbeidshverdag.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 23.10.2020

Kåre Nordland

Kirurg Kåre Nordland

«Sykepleierne er uunnværlige på alle sengeposter, det er de som er limet. Vi kirurger er ofte på fem-seks plasser i løpet av en dag, og det er sykepleierne som holder tråden. De er på sengeposten og ser til pasienten, følger med og gir beskjed om det tilkommer endringer. De ordner mange av de praktiske tingene og det tekniske arbeidet. 

Operasjonssykepleierne klargjør operasjonssalen og anestesisykepleierne gjør det mulig å gjennomføre det kirurgiske. På poliklinikkene tilrettelegger de, slik at vi kan være så effektive som mulig. På gastrolaben tar de hånd om alt av utsyr. 

Det er mye for- og etterarbeid i forbindelse med en operasjon. Sykepleierne gjør slik at vi kirurger kommer til dekket bord og kan begynne å jobbe med én gang. De er uunnværlige for at vi skal kunne få lov til å jobbe effektivt og bruke ressursene best mulig. 

Vi jobber alltid i team, og sykepleierne er uunnværlige i teamet. Hvis vi ikke har sykepleiere får vi ikke gjort noen ting. Vi er helt avhengige av sykepleierne.»