En gruppe mennesker samlet

Velkommen til Bildediagnostisk avdeling

Bildediagnostisk avdeling ved Nordlandssykehuset er en viktig enhet som tilbyr avanserte diagnostiske tjenester. Vi har et dedikert team av radiologer, radiografer og annet helsepersonell som jobber sammen for å gi våre pasienter den beste omsorgen. Det utføres et bredt spekter av undersøkelser i Nordlandssykehuset, og avdelingen er langt fremme når det kommer til teknologi og utstyr. Ny og moderne maskinpark gir oss muligheten til avansert avbildning og diagnostisering innen blant annet nevrologi, kardiologi og onkologi.

Publisert 15.05.2024
Sist oppdatert 05.06.2024


Diagnostisk klinikk omfatter spesialitetene immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, nukleærmedisin, radiologi, patologi og medisinsk mikrobiologi. Klinikken yter service for sykehus og primærhelsetjenesten i nedslagsfeltet til Nordlandssykehuset HF og delvis også for nabohelseforetakene. Medisinskfaglig rådgivning står sentralt i profilen til klinikken.

Klinikken er akkreditert etter NS-EN ISO 15189 Medisinske laboratorier - krav til kvalitet og kompetanse.

En gruppe kvinner i hvite labfrakker står foran en datamaskin
Som radiolog blir du en svært viktig del av diagnostiseringen av pasienten. Utstyrsparken vår er moderne og lokalene er nyrenoverte. Forskningsmiljøet er engasjerende og involverende.
Et par menn som går på en veranda
I tillegg til et sterkt og trygt fagmiljø, har vi blant annet:
  • Undervisning og veiledning
  • Fagmøter
  • Sosiale aktiviteter 
  • Tid til faglig fordypning

Våre tjenester inkluderer blant annet:

  • Røntgenundersøkelser: Vi utfører vanlige røntgenundersøkelser for å visualisere skjelettet, lungene og andre organer.
  • Ultralyd: Vi bruker ultralydteknologi for å undersøke indre organer, blodårer og muskler.
  • CT (computertomografi): Vårt CT-team gir detaljerte tredimensjonale bilder
  • MR (magnetisk resonans): Vi tilbyr MR-undersøkelser for å evaluere bløtvev, ledd og nervesystemet.
  • Nukleærmedisin: Denne avdelingen omfatter bruk av radioaktive isotoper for diagnostikk og behandling.

Å jobbe i bildediagnostikk handler ikke bare om å se bilder – det handler om å se muligheter, utfordringer og potensial. Som en del av vårt team vil du få muligheten til å utvikle dine ferdigheter, dele din kunnskap og bidra til vårt felles mål om å levere førsteklasses omsorg og nøyaktige diagnoser til våre pasienter.

Vi ønsker deg velkommen til Bildediagnostisk avdeling, hvor vi jobber for å gi den beste medisinske omsorgen! 

Se våre ledige stillinger