Park med fontene og bygning i bakgrunnen

Karriere i Nordlandssykehuset

Kom og jobb hos oss - Psykisk helse- og rusklinikken

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter alle tilbud ved Nordlandssykehuset innen psykisk helsevern, rusbehandling og rehabilitering. Vi yter tjenester for alle aldersgrupper og på alle nivåer i spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nordland.

​Akuttenhet Salten, Nord og Sør er tre akutte mottaksenheter for Nordland. Akuttenhet Salten har 12 senger i enerom, og er akutt mottaksenhet for Bodø Kommune. Sør og Nord har 10 senger i enerom og er mottaksenhet for Helgeland, Meløy, Gildeskål og Fauske, Beiarn, Saltdal og nordover.​

Bli kjent med oss!​

Mann i brun hettegenser

Navn: Espen Frostmo, overlege i psykiatri ved Akuttenhet Sør


Arbeidsoppgaver:

Mine arbeidsoppgaver er varierte og mange. Jeg har det medisinskfaglige ansvaret for innlagte pasienter og deltar i avdelingens bakvaktslag. Jobber i samarbeid med DPS-ene. Jeg bistår med veiledning og undervisning av LIS, medarbeidere og medisinstudenter. Jeg deltar i kvalitetsforbedringsprosjekter og bidrar til forsvarlig drift i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer. Også er jeg tillitsvalgt for overlegene på avdelingen


Mann i hvit legejakke

Navn: Bjarte Alfarnes, miljøterapeut, Akuttenhet Sør


Arbeidsoppgaver

Ivaretakelse og oppfølging av pasienter, hvor jeg i samarbeid med andre arbeider i team rundt hver enkelt pasient. Pasienten er alltid i hovedfokus, og arbeidsoppgavene endres i tråd med hver enkelt pasients ulike behandlingsopplegg. Jeg h​ar fokus på fysisk aktivitet og individuelle miljøterapeutiske tiltak for den enkelte pasient. 


Dame som er ute i en park og smiler

Navn: Charlotte Knædal, miljøterapeut (utdannet sosionom med videreutdanning i psykisk helse)

Arbeidsopp​gaver:

Jeg har mange sammensatte og varierte arbeidsoppgaver. Blant annet mottak av pasienter som har behov av akuttpsykiatrisk behandling, miljøterapi og individualsamtaler. Jeg er barneansvarlig på avdelingen og samarbeider med øvrige hjelpeapparat og pårørende. Jeg er opptatt av å være en trygg støttespiller for pasienter og kollegaer. 


Mannlig sykepleier

Navn: Sondre Jensen Dahl, psykiatri​sk sykepleier


Arbeidsop​​pgaver

Mine arbeidsoppgaver er svært variert. Jeg jobber blant annet med oppfølging og ivaretakelse av pasienter, teamarbeid, utarbeidelse av behandlingsplan i samarbeid med pasienten, samarbeid internt og eksternt med andre faggrupper, samhandling med pårørende. Jeg deltar også i utredning og kartlegging i tverrfaglig team, journalarbeid, medikamentadministrering, og generelt praktisk arbeid i enheten. ​


Dame som står ute og smiler

N​avn: Ann Sofie Magnussen, enhetsleder Akuttenhet Salten


​Arbeidso​ppgaver

De er ganske sammensatte, men består hovedsakelig av ansvar for den daglige driften, personalforvaltning, faglig ansvar og økonomiansvar for enheten. Jeg hjelper til i enheten når det er behov for det, så er tett på pasientene også. 

Følger opp enhetens kvalitetsarbeid og prosjektarbeid sammen med de ansatte. Søker ansatte i innovativt prosjekt

Et pilotprosjekt skal styrke grunnbemanningen i Psykisk helse- og rusklinikken. Nå søker de mange nye ansatte. - Dette vil gi mer forutsigbarhet for medarbeidere og pasienter, sier enhetsleder Ann Sofie Magnussen.
Les mer pilotprosjektet
Gruppe på tre som står samlet i en trapp og smiler
Sist oppdatert 09.06.2023