Dame som ser på røntgenskjermer

Karriere i Nordlandssykehuset

Kom og jobb hos oss - Avdeling for kreft og lindrende behandling

Kreftavdelingen ved Nordlandssykehuset i Bodø ble etablert i 2001 og består i dag av 50 dyktige og faglig engasjerte medarbeidere. Vi består av kreftsykepleiere, overleger, LIS-leger, psykolog, fysioterapeut, stråleterapeuter.

​Hos oss vil du bli en del av en passe stor kreftavdeling. Med det mener vi at vi er store nok til å ha faglig bredde og tyngde, med en forskningsaktivitet som sannsynligvis vil overraske deg. Samtidig er vi små nok til at alle kjenner alle og til at vi kan fatte beslutninger raskere enn du kanskje er vant med. En herlig kombinasjon!

Forskn​​ing i høysetet

For oss er forskning avgjørende for å sikre at vi utvikler vårt tilbud til pasientene. Vi har egendrevet forskning, bidrar til kliniske studier nasjonalt og er i tillegg delaktig i internasjonale forskningsprosjekter. En høy andel av våre kolleger har doktorgrad, og vi har flere stipendiater. Det er mange av oss som har en andel av stillingen viet til forskning. 

Kaiku Health

Et veldig spennende forskningsprosjekt er Kaiku-prosjektet, som utforsker mulighetene for digital symptomoppfølging av kreftpasienter. Her var Nordlandssykehuset det første miljøet i Norge som ble med – et bevis på engasjementet og evnen til å snu seg rundt fort og viljen til å ta i bruk ny teknologi.​

​Teknologi

Vi tar i bruk stadig mer teknologi, til det beste for våre pasienter. Et eksempel er den nye strålemaskinen og mye nytt utstyr, i tillegg til ny gating og posisjoneringssystem.​


Jeg kan beskrive kreftavdelingen som faglig offensiv, det ligger i deres DNA. De ligger i front av en rivende utvikling innen kreftforskningen

Petter Øien, seksjonsleder for forskning ved Nordlandssykehuset

Sist oppdatert 14.04.2023