Helse Nords forbedringspris 2020

- En visjonær innsats til beste for barna.

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
Publisert 18.11.2020     

Helse Nords forberdringspris

Diabetestemaet på Barneklinikken i Nordlandssykehuset er takknemlige mottakere av Helse Nords forbedringspris 2020. Her er deler av teamet sammen med Cecilie Daae på Teams, som foretok en digital prisoverrekkelse. Fra venstre diabetessykepleier Rigmor Knutsen, klinikksjef Anita Kvarsnes og seksjonsoverlege Arne Stokke.


Det sa en entusiastisk Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord, da hun torsdag gjennomførte en digital prisutdeling til diabetesteamet på Barneklinikken i Nordlandssykehuset. 

- Dette vil jeg snakke frem! 

I konkurranse med syv andre forbedringsprosjekter, vant diabetesteamet på Barneklinikken den gjeveste prisen på 200.000,- kroner. Dette fikk de for utvikling av metoder og resultater i behandlingen av barnediabetes for barn fra hele Nordland.

- Det er dere som jobber nærmest som kjenner behovet best. Sammen med ledere og den kulturen dere klarer å skape, har dere gjort dette mulig. Og dere har gjennom målinger vist at dere er på rett vei og oppnådd gode resultater, sa Daae og fortsatte: 

- Jeg håper at tiltakene dere har satt i verk, kan overføres også til andre områder og ytterligere forbedringsarbeid. Vi takker på vegne av pasienten og Helse Nord, sa hun.

Blant de tre beste

Klinikksjef Anita Kvarsnes ved Barneklinikken kunne stolt fortelle at klinikken har gått fra å være den dårligste i landet med hensyn til resultat i behandlingen av barn med diabetes, til å bli blant landets tre beste. 

Helse Nords forbedringspris

Kaker og feiring på Barneklinikken.

– Dette betyr en stor helsegevinst for de barna, sa hun og ga teamet uforbeholden ros. 

Hun hadde æren av å overrekke diplomet fra Helse Nord RHF og blomst fra klinikken.

Paul Martin Strand, administrerende direktør i Nordlandssykehuset og fagsjef Tonje Hansen, som selv er barnelege, føyde seg også inn i rekken av gratulanter.