Pakkeforløp

Forløpskoordinatorer i Nordlandssykehuset

Pakkeforløp skal gi pasienter og pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Ordningen krever god samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste.

​Forløpskoordinatorene skal være tilgjengelig for pasient og pårørende, samt involverte instanser til pasienten har fått tildelt egen behandler i spesialisthelsetjenesten. De skal informere, veilede og gi råd til pasient og ev pårørende om pakkeforløp psykisk helse og rus.

Ta kontakt om du lurer på noe!

Akuttpsykiatrisk avdeling

Lofoten og Vesterålen distriktspsykiatrisk avdeling

Salten distriktspsykiatrisk avdeling

Spesialpsykiatrisk avdeling

  • Pakkeforløp, avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA): Tonje Firing, tlf. 75 57 18 60
  • Pakkeforløp, rus, poliklinisk omsorg (RUSPOL): Beate Sørvik Hansen, tlf. 75 50 16 00
  • Pakkeforløp, kortidsenhet for rus (KER): Lise Angelsen, tlf. 75 50 16 00
  • Pakkeforløp, rus og psykoseposten (ROP): Anneline Eriksen, tlf. 75 50 16 00​​

Sist oppdatert 27.03.2023