Vil øke kompetansen til helsepersonell

I forbindelse med årets Pride-markering i Nordlandssykehuset, blir det også foredrag for ansatte. Målet er å heve kompetansen hos helsepersonell i møte med skeive pasienter.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 23.05.2023

Kvinne foran fargerik vegg.

Tiltaksleder Charlotte Høibråten i Rosa kompetanse helse og sosial. Foto: Rosa kompetanse

​Økt kunnskap om og aksept for mangfold gjør det lettere for skeive å være åpne i møte med helsepersonell og hjelpeapparat. 

Rosa kompetanse helse og sosial er et kompetansehevende tiltak under FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Rosa kompetanse helse og sosial tilbyr faglig bistand og undervisning om normer, kjønn, identitet, seksuell orientering og inkluderende praksis til ansatte i helsevesenet.

- Bakgrunnen for prosjektet er flere helse- og levekårsundersøkelser som viser at skeive pasienter ofte kvier seg for å være åpne om hvem de er i møte med hjelpeapparatet. Man har også sett en tendens til at skeive i mindre grad enn majoritetsbefolkningen benytter seg av helsetjenester. Mange oppgir at dette handler om frykt for å oppleve diskriminering eller manglende kompetanse blant helsepersonell, forteller tiltaksleder Charlotte Høibråten i Rosa kompetanse helse og sosial. 

Overrepresentert

LHBTI er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og intersex. LHBTI-personer er overrepresentert når det kommer til psykisk uhelse, rusmisbruk og suicidalitet. 

- Derfor er det ekstra viktig at helsepersonell har kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold, for å gi pasientgruppen et trygt og godt tilbud, og ikke minst for å fange opp og forebygge uhelse, sier hun og legger til: 

- Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk er grunnleggende helse- og levekårsvariabler, som det ofte er nødvendig for helsevesen og hjelpeapparat å vite noe om for å kunne tilby adekvat hjelp til pasienter og brukere.

Usynliggjort​

Mandag 5. juni arrangeres det kurs for helsepersonell i Nordlandssykehuset om kjønns- og seksualitetsmangfold. Målet med kurset er å gjøre helsepersonell enda bedre rustet i møte med skeivt mangfold, og fokusere på hvordan man som helsepersonell kan legge til rette for et trygt og inkluderende menneskemøte. 

- Mange skeive pasienter forteller om utfordrende møter med helsevesen og hjelpeapparat, der de blir møtt med usikkerhet og nødt til å forklare behandlere grunnleggende aspekter ved sin egen identitet.  

Høibråten understreker at det hos de aller fleste ikke ligger noen vrangvilje til grunn: 

– Intensjonene er ofte gode, men mange føler på en usikkerhet. De færreste har fått denne kompetansen inn som en del av grunnutdanningen sin, og da er det ikke så rart at vi som helsepersonell blir usikre, forteller hun.

Still åpne spørsmål

Høibråten mener at det er små grep som skal til, for å være mer åpen og inkluderende i rollen som helsepersonell og hjelper. 

- Man kan for eksempel være mer bevisst på språket sitt, og øve seg på å stille mer åpne, kjønnsnøytrale spørsmål, som «har du en partner?», eller «hvordan ser din familie ut?». Det kan også være lurt å gjøre det til en vane å spørre om pasientens foretrukne navn og pronomen, samt journalføre dette. Da slipper pasienten å gjenta seg selv igjen og igjen, og det skaper økt tillit til hjelperen.

Rosa kompetanses kurs blir evaluert i etterkant. 

- Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger, og de aller fleste sier at de tar med seg verktøy de kan bruke videre i jobben sin. Metoden fungerer, og vårt inntrykk er at dette er kunnskap ansatte i helse- og sosialsektoren hungrer etter, avslutter hun.