Helseinnovasjonsuka 2023

Vil du vite mer om fremtidens helsetjenester?

Da er Helseinnovasjonsuka noe for deg! Hvordan påvirkes helsetjenestene for pasienter og helsepersonell av mangel på fagfolk og økt digitalisering? Helseinnovasjonsuka i Bodø fra 25.-29. september tar for seg disse og flere brennhete spørsmål.

Petter Román Øien, seksjonsleder, seksjon for forskning
Publisert 05.09.2023
Fjorten personer samlet til gruppebilde

Første rad: Prosjektleder Helseinnovasjonsuka Trine Holmvåg (KPB) og seniorrådgiver Charlotte Alme (KPB). Andre rad: Dekan Gøril Ursin (FSH ve Nord universitet) og forskning- og innovasjonssjef Tove N. Klæboe, (Helse Nord RHF). Tredje rad: Seniorrådgiver Julie Tangen (Bodø kommune) og prosjektleder Inovacare Tove J. Evjen (KPB). Fjerde rad: Kommuneoverlege Francis Odeh (Bodø kommune), leder Celina Svaleng (Digi Nordland) og prosjektleder Merete Johansen (Nordlandssykehuset). Femte rad: E-helserådgiver Vibeke Tellmann, (Bodø kommune) og leder e-helse Terje Jørgensen (Bodø kommune). Bakerste rad: Senterleder Lars Eirik Hansen (Nordlandssykehuset), seksjonsleder Petter Román Øien (Nordlandssykehuset), viseadministrerende direktør Beate Sørslett (Nordlandssykehuset) og banksjef Kristian Haubakk, (Sparebanken Nord-Norge). 

 Ikke tilstede på bildet: fylkesråd plan & næring Linda H. Haukland (NFK), avdelingsleder Bjørg H. Jensen (Innovasjon Norge) og avdelingsdirektør helse og omsorg Arne Myrland (Bodø kommune).

Uka består av arrangementer for deg som er innbygger, helsepersonell, leder, politiker, forsker, innbygger, brukerrepresentant, jobber i helsenæringen eller er start-up.

Omf​attende program

Blant foredragsholderne finner vi blant annet statssekretær Ellen Rønning Arnesen (Ap), endringseksperten Bo Vestergaard, Helse Nord-sjef Marit Lind, Kreftlege Ellinor Haukland, stortingsrepresentant Hans Inge Myrvold (Ap) og en rekke andre fagpersoner fra nord til sør i landet. 

- I løpet av uka skal vi arrangere alt fra workshop, seminarer, folkemøte til burgerfest og helseteknologi-messe på Nordlandssykehuset. Vi håper at de som er opptatt av fremtidige helsetjenester finner rom for å delta og snakke med andre som er opptatt av det samme, sier prosjektleder for Helseinnovasjonsuka, Trine Holmvåg, KPB.

Økt digita​lisering

Uka arrangeres i en brytningstid for helse-Norge. Vi mangler fagfolk i dag og vi kommer til å mangle enda flere i årene fremover. For sykehus og kommuner i Nord-Norge er dette spesielt krevende. Eksempelvis dekker Helse Nord sitt nedslagsfelt bare 9 proent av befolkningen, men hele 45 prosent av landets areal. Dette tvinger frem endringer i hvordan helsehjelpen kan gis, men også muligheter for pasientene.

- Flere av dagens helsetjenester blir digitale og vi ser at mer av den spesialiserte helsehjelp vil i fremtiden kunne gis hjemme slik at pasienten i noen tilfeller slipper fysisk innleggelse på sykehus, sier Beate Sørslett, viseadministrerende direktør på Nordlandssykehuset.

Helseinnovasjonsuka skal speile utfordringene helsesektoren står ovenfor og løfte frem mulighetene som ligger i digitalisering for regionene i Nord-Norge som består av store geografiske avstander og lang reisevei til nærmeste sykehus.

- I Bodø kommune ser vi at de digitale verktøy blir stadig viktigere for helsepersonell og helsetjenesten. Det gjør at vi kan tilby mer og mer oppfølging digitalt slik at brukerne kan bo hjemme lengre, sier kommuneoverlege Francis Odeh.

Mer samar​beid

Helseinnovasjonsuka arrangeres av Inovacare, som er Nordlandssykehusets og Bodø kommunes felles innovasjonsarena. Denne drives av KPB. I tillegg har man med seg en rekke samarbeidspartnere, blant annet Helse Nord, Nord universitet, Engage, Nordland Fylkeskommune, Sparebanken Nord-Norge, Innovasjon Norge og Digi Nordland.

Men utfordringene i helsesektoren løses ikke med digitalisering alene. Det trengs også nye samarbeidsformer med privat næringsliv og nytekning i arbeidsfordeling mellom fagfolk og organisasjoner. 

- Målet med Helseinnovasjonsuka er at det skal være en arena som samler miljøene på tvers av privat og offentlig næringsliv, innbyggere og helsepersonell, og bidrar til at vi sammen tar eierskap til utfordringene og styrker innovasjonskraften i regionen. Alle arrangementene er gratis å delta på og de fleste arrangementene sendes også digitalt, avslutter Holmvåg. 

​​​​