Vil avdekke seksuelle overgrep med ny bok

- Vi vet at mennesker med utviklingshemming er mer utsatt for seksuelle overgrep enn andre.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 08.09.2020
Sist oppdatert 10.02.2023


Det sier spesialpedagog og enhetsleder Britt Karin Bakkefjell ved Nordlandssykehuset. 

I samarbeid med klinisk vernepleier Anne Liv Engbråten og en rekke personer og instanser har hun gitt ut boken «Utviklingshemming og seksuelle overgrep».

- Opphavet til boken er et regionalt fagnettverk i Helse Nord, og ledes av Habiliteringsteamet for voksne i Bodø. Fagnettverket er sammensatt av personer fra politi, påtalemyndighet, kommuner, habilitering, fylkesmannen, barnehus, krisesenter og brukerorganisasjoner med flere. Representantene kommer fra Nordland og Troms og Finnmark, forteller Engbråten.

Vanskelig å behandle

Fagnettverket startet i 2011, og de har jobbet aktivt med å realisere boken siden 2018.  De har også fått 300.000 kroner i støtte fra Helsedirektoratet, samt 25. 000 kroner fra Helse Nord. 

- Behandling av mennesker med psykisk utviklingshemming er ekstra vanskelig dersom personen i tillegg er utsatt for seksuelle overgrep. Hvis noen har en mistanke om at en person er utsatt for noe han eller hun selv ikke ønsker, må vi ta tak i det. Personen må anmelde forholdet og avhøres. Vi hjelper til med å få det ordinære apparatet i gang, slik det gjelder for alle mennesker som er utsatt for seksuelle overgrep, sier Engbråten.

Store mørketall

De forteller denne prosessen er vanskeligere med mennesker med psykisk utviklingshemming fordi de selv ikke har ressursene til å fortelle om det, eller å føre sin egen sak.

- Hvis de klarer å si fra, er det ikke alltid det er noen som hjelper dem videre. Det kan dukke opp spørsmål om de er troverdige, eller om de oppsøker situasjonen selv. Hvis vi ikke tror på dem, ser vi det heller ikke. 

Det finnes ingen klare tall på hvor mange pasienter i denne gruppen som blir utsatt for seksuelle overgrep, men forskning peker på at denne gruppen er mer sårbare og blir utsatt for overgrep.

- Men det er sikkert store mørketall, sier Engbråten. 

Bakkefjell sier at dette er en pasientgruppe som kan komme til å sette seg selv i en situasjon ikke andre mennesker ville gjort. 

- De har vanskelig med å finne seg venner og kjæreste, og vil derfor være lettere å utnytte når de allerede er i en sårbar situasjon. De vil så gjerne bli godtatt, sier Bakkefjell og tilføyer: 

- En annen ting er at det skal mye til for at de når frem i retten. En forklaring er sjelden tilstrekkelig, det må harde fakta på bordet. Tekniske bevis skal sikres like etter et overgrep, det mangler i de fleste av disse sakene.

Avdekke overgrep 

Boken som nå er til salgs er ment som et lite oppslagsverk for blant annet kommunene og deres samarbeidspartnere, samt studenter og fagfolk. 

- I boken forteller blant annet politiet om hvordan de etterforsker slike
Utviklingshemming og seksuelle overgrep
saker, og hvordan avhør gjøres på en særlig måte. Vi har kapitler om forebygging, juridiske betraktninger om temaet, tanker fra pårørende og behandling av overgripere, for å nevne noe, sier Bakkefjell og tilføyer:  

- Vi håper boken vil skape bevissthet på temaet og at det vil bli oppdaget flere overgrep som ellers aldri ville sett dagens lys. Vi må engasjere oss sammen om disse sakene, og ikke bare tenke at det ikke er mitt ansvar.