Viktige tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende

Nordlandssykehuset fikk inn nærmere 400 svar i forbindelse med Hva er viktig for deg-dagen. Nå er resultatene klare.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 23.06.2023
Sist oppdatert 26.06.2023

Ordsky

Nordlandssykehuset fikk inn nærmere 400 svar på spørsmålet «Hva er viktig for deg?». I ordskyen kan du se svarene fra pasienter og pårørende. Jo større ordene er, jo flere er det som har svart det samme.

Tirsdag 6. juni ble «Hva er viktig for deg»-dagen markert ved Nordlandssykehuset

Det ble rigget til stands ved Nordlandssykehuset Lofoten, Vesterålen, Bodø sentrum og ved Salten Distriktspsykiatriske senter i Psykisk helse- og rusklinikken i Rønvik. 
Pasienter og pårørende fikk anledning til å svare på spørsmålet «Hva er viktig for deg i møtet med oss?».

Hensikten med dagen: 
  • ​Å rette oppmerksomheten mot hele pasienten, ikke bare diagnosen.   
  • Å øke bevisstheten om forhold i dialogen mellom helsepersonell og pasient som fremmer trygghet og tillit.   
  • Å styrke oppmerksomheten på helsefremmende aspekter.  
  • Å motivere helsepersonell til å aktivt involvere pasienter i beslutninger om egen behandling og oppfølging.  God medvirkning har positiv effekt for pasientens etterlevelse og mestring.  
  • Å minne oss på å inkludere kunnskap om pasientens livssituasjon, behov og preferanser i beslutningsgrunnlaget.  Dette bidrar til kvalitet og pasientsikkerhet.  

Over 300 pasienter og pårørende i Nordlandssykehuset svarte på spørsmålet. Det kom inn mange fine og interessante svar.  

- Det som er viktig for flest er å «Bli sett», tett etterfulgt av «Bli hørt».  Mange svarte også at trygghet, god oppfølging og familien er viktig for dem i møtet med oss, sier samvalgskoordinator Bente Fridtjofsen.  

Brukes til forbedring​

Svarene formidles ut til alle enheter, med håp om at det kan bidra til at ansatte i Nordlandssykehuset blir mer bevisst på hvordan vi møter pasienter og pårørende.  

- For meg som samvalgskoordinator gir tilbakemeldingen nyttig bakgrunnsinformasjon i arbeidet med å styrke pasientinvolvering og samvalg. Det har også kommet tilbakemeldinger på konkrete erfaringer, som også videreformidles til aktuelle enheter, sier Fridtjofsen. 

Nordlandssykehuset takker alle som tok seg tid til å svare på spørsmålet. Vi takker også Vilde Mikalsen og Stein Joar Olsen for nydelig musikalsk innslag, samt alle ansatte som bidro til en fin markering.