Viktig informasjon til ansatte

Dette er en forenklet informasjonsside til ansatte i forbindelse med kritiske hendelser/beredskap i Nordlandssykehuset.

Publisert 01.02.2024

31. januar 2024

Nordlandssykehuset hever beredskapen til gult nivå. Ekstremværet Ingunn er varslet inn over Nordland i løpet av onsdag ettermiddag. Politiet har bedt alle utvise stor varsomhet, og Nordlandssykehuset innstiller derfor de fleste planlagte operasjoner og poliklinisk aktivitet i sykehusene torsdag 1. februar.

Værforholdene innebærer også at både pasienter og ansatte som er i sykehuset, kan bli forhindret fra å komme seg hjem. Vi må derfor ivareta pasienter og hverandre på best mulige måte.

Ansatte som har mulighet til det bør i samråd med sin leder vurdere hjemmekontor torsdag 1. februar.

For ansatte som ikke har mulighet til å arbeide hjemmefra er det viktig å holde seg oppdatert på gjeldende råd slik at det kan planlegges sikker ferdsel til arbeid. Det er viktig å finne løsninger på situasjonen som kan ivareta arbeidstakers sikkerhet og samtidig foretakets behov for å ivareta vårt samfunnsoppdrag.

Ansatte som er berørt og ikke kommer seg på jobb, må ta kontakt med sin leder for å finne løsninger på situasjonen. Alternativer for de som ikke kan jobbe fra hjemmekontor kan for eksempel være bytte av vakt (bytte med avdeling), vurdering av alternative overnattingsmuligheter eller tilrettelagt arbeidstid.