Vellykket testlanding med SAR Queen

Det ble en vellykket testlanding for SAR Queen på den nye helikopterlandingsplassen på toppen av høyblokka i Bodø.

Publisert 21.09.2021


  

Helikopter lander på sykehustaket

Sykehusområdet foran gamle hovedinnngang var ryddet, vakter var satt ut og en rekke observatører var plassert rundt hele sykehuset og på ulike steder på byggene. Dette for å sikre området og for å teste hvordan rotorvind og «down wash» fra helikopteret ville virke inn på bygg og omgivelser. 

– Vi er klar til å ta ned de nye AW101 SAR Queen når de settes i drift, sier en strålende fornøyd flyplassjef i Nordlandssykehuset, Øystein Hoel.

– Vi har et veldig godt samarbeid med 330 og de tiltakene vi har gjort for å kunne ta ned det nye helikopteret har vært riktige, avslutter Hoel.