Veldig fornøyd med tildeling av forskningsmidler fra Helse Nord

1. september i år var det som vanlig frist for å søke forskningsmidler fra Helse Nord, og fredag 3. desember kom resultatet. Nordlandssykehuset hadde sendt inn 12 søknader, og fikk til sammen innvilget 6. I tillegg fikk foretaket midler til ett prosjekt via KlinReg.

Forskningsseksjonen
Publisert 06.12.2021
Sist oppdatert 19.09.2023


   

Mann som smiler mot kamera

Leder av Seksjon for forskning Petter Román Øien.

Dette er det all grunn til å være kjempefornøyd med, sier leder av Seksjon for forskning Petter Román Øien. Flere ulike forskningsmiljøer og klinikker har fått støtte, og tildelingen inkluderer både flerårig forskerstipend, ph.d.-prosjekt, postdoc-prosjekt, korttidsstipend, avslutningsstipend for ph.d. og startstipend for postdoc. 
 
- Det ble tildelt midler til ett større prosjekt innen Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning (KlinReg). Her er Universitetssykehuset Nord-Norge, Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset deltakende institusjoner. Av alle de nye prosjekttildelingene går 14 til Universitetssykehuset Nord-Norge, 6 til Nordlandssykehuset, 4 til UiT Norges arktiske universitet og 1 til Finnmarkssykehuset. 
 
- Det ble levert 12 søknader fra våre forskningsmiljøer hvorav 6 ble innvilget. En fantastisk innvilgelsesprosent for vårt foretak! Til sammen ble det kun tildelt 20,2 millioner kroner for 2022 i de nye prosjektene. Dette er relativt lavt sammenlignet med tidligere år. Når vi får så mange tildelinger og får i underkant av 3,9 millioner kroner av neste års prosjekter, setter det årets tildeling i et ekstra positivt lys for Nordlandssykehuset, sier Øien. 
 
- Vi er vært stolte over innsatsen søkerne har nedlagt og de resultatene man har oppnådd, sier Øien, som påpeker at honnøren skal rettes til alle de som har jobbet hardt med utarbeidelse av gode prosjektsøknader. - Dette er gull verdt i sykehusets videre satsing på forskning, og gjør oss i stand til å holde oppe trykket.